Minder nieuwbouwwoningen door gebrek aan bouwgrond in 2017

Bouwbedrijven hadden het druk in 2016. Er werden afgelopen jaar aanzienlijk meer nieuwbouwwoningen gebouwd dan het jaar daarvoor. Dat kwam doordat er in 2015 veel bouwaanvragen werden ingediend. De periode van het indienen van een bouwaanvraag tot en met de daadwerkelijke bouw van een nieuwe woning neemt ongeveer zes maanden in beslag. Daardoor werd in 2016 met veel nieuwbouwprojecten begonnen en hadden bouwbedrijven dat jaar te maken met een piek in hun bouwactiviteiten.

Dit kwam de werkgelegenheid in de bouwsector ten goede. In het afgelopen jaar ontstonden er meer vacatures in de bouw. Uitzendbureaus en andere intermediairs die personeel bemiddelen voor de bouw zagen de aanvragen voor bouwpersoneel toenemen. Dit leverde meer uitzenduren, een hogere omzet en meer marge op voor uitzendbureaus die personeel uitzenden naar bouwbedrijven.

Nieuwbouwprojecten in 2017
In 2017 lijkt de toename in het aantal woningbouwprojecten af te vlakken. Dit komt omdat er in 2016 minder bouwaanvragen zijn goedgekeurd. Daarnaast blijkt ook het gebrek aan bouwgrond een rem te zetten op de bouw en verkoop van nieuwbouwwoningen. Dit laatste bericht werd bekend gemaakt door de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB). Deze organisatie publiceerde donderdag 2 maart 2017 een rapport over de woningmarkt.

Verkoop van nieuwbouwwoningen in 2016
In 2016 werden in Nederland meer dan 33.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat zijn 3.000 nieuwbouwwoningen meer dan een jaar daarvoor. In 2017 zal der verkoop van nieuwbouwwoningen in Nederland tussen de 32.000 en 35.000 uitkomen volgens een schatting van de NVB. De vraag ligt echter veel hoger dan het aanbod dat door de bouw van nieuwe woningen zal ontstaan. Er worden minder nieuwe woningen gebouwd dan de vraag die heerst in de markt. Volgens de NVB is de vraag naar nieuwbouwwoningen zo hoog dat er makkelijk vijftigduizend nieuwe woningen gebouwd zouden kunnen worden.

Waarom worden er minder woningen gebouwd?
Er zijn echter verschillende redenen die er voor zorgen dat er niet aan de vraag naar nieuwbouwwoningen wordt voldaan. Een belangrijke reden is volgens de NVB het tekort aan bouwgrond. Daarnaast zijn er capaciteitsproblemen bij gemeenten en bedrijven die de woningbouw remmen. Tijdens de economische crisis hebben veel bedrijven en gemeenten noodgedwongen bezuinigd. Dit hield in de praktijk vaak in dat ervaren personeel ging vertrekken en dat afdelingen werden ingekrompen. Het kost tijd voordat deze gevolgen van de economische crisis in de bouwwereld en de gemeenten zijn verdwenen. Sommige bouwplannen zijn stilgelegd of uitgesteld. Daardoor loopt de bouw van nieuwe woningen vertraging op.

Technische uitzendbureaus in de bouw
Uitzendbureaus in de techniek merken hoe grillig de bouwsector in Nederland is. Er is sprake van een aanzienlijke drukte in het aantal bouwprojecten. Toch worden veel uitzendkrachten in de bouw projectmatig ingezet. Veel uitzendkrachten zoals elektromonteurs en installatiemonteurs worden op piekmomenten ingeleend door bouwbedrijven en onderaannemers zoals installatiebedrijven. Dat zorgt er voor dat uitzendbureaus en uitzendkrachten zeer flexibel opereren op de arbeidsmarkt. Voor uitzendbureaus en uitzendkrachten is de huidige situatie hectisch maar het levert wel veel uitzenduren en omzet op.

Minder flexwerk op de bouw?
Gisteren werd door de FNV en de CNV bekend gemaakt dat er een nieuwe bouw-cao komt. De vakbond CNV maakte daarbij bekend dat ze flexibel werken op de bouw willen beperken. De vraag is of dit verstandig is gezien de huidige ontwikkelingen op de bouw. De Wet werk en zekerheid levert voor de bouwsectoren in ieder geval geen voordelen op. Een nieuw kabinet in Nederland zal zich na de verkiezingen in maart 2017 moeten buigen over de bouwsector en de arbeidsmarkt. Twee dynamische gebieden waar de komende tijd de nodige uitdagingen moeten worden overwonnen.