Tekort aan nieuwbouwwoningen in 2017 onbewust door kabinet veroorzaakt

In 2016 en 2017 is er in Nederland een duidelijk tekort aan nieuwbouwwoningen. Dit houdt in dat er meer vraag is naar nieuwbouwwoningen ten opzichte van het aanbod van nieuwbouwwoningen in de woningmarkt. Een tekort aan nieuwbouwwoningen heeft natuurlijke een oorzaak. Volgens de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers ligt de oorzaak van het tekort voornamelijk bij het kabinet. De Nederlandse regering zou er volgens de organisatie onbewust voor hebben gezorgd dat het huidige tekort aan nieuwbouwwoningen kon ontstaan. De NVB hoopt dat er in een nieuw kabinet een ”sterke minister van wonen en bouwen” wordt aangesteld.

Bouwsector
De bouw is de belangrijkste sector als het gaat om de ontwikkeling en bouw van nieuwe woningen. Toch is deze sector nauwelijks ondersteund de afgelopen tijd. Als er maatregelen door het kabinet worden getroffen wordt vaak vergeten om naar de bouwsector te kijken. Tijdens de economische crisis zijn de gevolgen voor de bouw zeer groot geweest. Deze gevolgen kun je nu merken in de tekorten aan woningen op de woningmarkt. De NVB wenst daarom een minister die bij het treffen van maatregelen ook kijkt naar de eventuele gevolgen voor de bouwsector. Volgens NVB-directeur Nico Rietdijk moet Nederland leren van de fouten uit het verleden. Minister Stef Blok was tot het begin  van 2017 minister van Wonen. Op dit moment ligt de portefeuille voor wonen weer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de NVB directeur is het werk van de minister echter nog niet klaar.

Hypotheeklimiet
Volgens Rietdijk heeft Blok de opdracht om het kabinetsbeleid uit te voeren goed gedaan vanuit politiek oogpunt. Desondanks pakte het beleid van het kabinet “niet altijd even gelukkig” uit. De bankensector werd bijvoorbeeld geholpen door de politiek. Daarnaast werd ook een maximale hypotheeklimit ingevoerd waardoor mensen niet te veel konden lenen voor een woning. Dat zorgde er echter wel voor dat de bouwsector te maken kreeg met een ”extra handrem”.

Bezuinigingen in de bouw
De bouwsector had het moeilijk tijdens de economische crisis. Niet alleen bouwbedrijven zelf moesten saneren ook hun toeleveranciers ontkwamen niet aan noodmaatregelen. In het dieptepunten van de economische crisis verdween ongeveer 80 procent van de afzet in de bouwsector. In deze sector werd nauwelijks geïnvesteerd. Daarnaast werden ook veel bouwvakkers ontslagen waardoor de slagkracht van de bouwsector werd beperkt.

Tekort aan bouwpersoneel
Nu de bouwsector aantrekt blijkt er bijvoorbeeld ook een groot tekort te zijn aan capabel bouwpersoneel. Een aantal bouwvakkers heeft zich namelijk tijdens de economische crisis laten omscholen naar ander werk. Daardoor is in de bouw een deel van het arbeidspotentieel structureel verdwenen. Niet alleen bouwbedrijven merken dit ook VCU uitzendbureaus die veel personeel bemiddelen voor bouwbedrijven en technische bedrijven. Door het tekort aan bouwpersoneel kunnen veel bouwbedrijven niet zo hard doorwerken al ze eigenlijk zouden willen. De bouwvak wordt door een deel van de bouwbedrijven al benut om hun werkzaamheden voort te zetten. Op die manier kunnen bouwprojecten sneller worden afgerond.