Kleine daling in de productie van nieuwbouwwoningen verwacht in 2017

Het economisch bureau van ABN Amro heeft haar verwachtingen uitgesproken over de bouwsector in Nederland over de periode van 2017. In dit jaar verwachten de economen van de bank dat de productie van het aantal nieuwbouwwoningen een tijdelijke daling zal doormaken. De bank baseert zich bij deze conclusie op het aantal bouwvergunningen dat afgelopen jaar is vergeven. Wanneer een bouwvergunning wordt verstrekt in 2016 duurt het gemiddeld een half jaar voordat men daadwerkelijk met de bouw van een woning gaat beginnen. Daarom zullen de bouwvergunningen die in 2016 verstrekt zijn in de loop van 2017 daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Bouwvergunningen
In 2016 werden door de ABN Amro van januari tot en met november ongeveer 45.000 vergunningen geteld die werden verstrekt voor de bouw van nieuwe woningen. Dit aantal lag in totaal 49.000 lager dan de eerste elf maanden van 2015. Vanaf de maand mei van 2016 is er wel weer duidelijke een toename merkbaar in het aantal bouwvergunningen dat verstrekt wordt. Vanwege die reden verwacht de bank dat eind 2017 en in het jaar 2018 de woningbouw weer gaat aantrekken.

NVM
Makelaarsorganisatie NVM heeft al geruime tijd kritiek geuit op het feit dat er te weinig nieuwbouwwoningen worden gebouwd ten opzichte van de vraag naar woningen in Nederland. Als het aanbod van bestaande woningen lager is dan de vraag naar woningen gaat de woningprijs flink omhoog. Dat zorgt er voor dat veel woningen in bepaalde regio’s van Nederland minder betaalbaar worden voor woningzoekenden.

De ABN Amro constateert dat de productie van nieuwbouwwoningen in 2016 minder groei liet zien dan in 2015. Van januari tor en met november ging er ongeveer een bedrag van 5,4 miljard euro in nieuwbouwprojecten om. Dit bedrag lag 7 procent hoger dan in 2015. In 2015 was er echter sprake van een stijging van 32 procent ten opzichte van 2014.

Woningcorporaties investeren minder in nieuwbouwwoningen
Het valt vooral op dat de woningcorporaties in Nederland minder investeren in bouwprojecten voor nieuwe woningen. Deze corporaties hadden in 2016 ongeveer tien procent minder huizen laten bouwen ten opzichte van het jaar daarvoor. De oorzaak hiervan heeft te maken met de financiële slagkracht van sommige woningcorporaties. Daardoor kunnen ze minder investeren in nieuwbouwwoningen terwijl ze dat wel meer zouden willen doen