CBS: in 2020 zullen minder nieuwbouwwoningen op de woningmarkt verschijnen

Hoewel in 2019 het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland nog met 70.000 woning is toegenomen zal het aantal woningen dat in 2020 nieuwgebouwd wordt tegenvallen. Er zijn namelijk minder bouwvergunningen verstrekt in 2019. Het beperkte aantal bouwvergunningen da verstrekt is zorgt er voor dat er dit jaar minder nieuwe woningen zullen worden gebouwd. Een groot deel van de bouwvergunningen is in 2019 vanwege de stikstofrestricties met vertraging behandeld. Ook zijn een aantal bouwprojecten geannuleerd. Al deze aspecten zijn niet goed voor de woningvoorraad in Nederland.

De terugloop in de woningbouw zal zowel in de eerste helft als in de tweede helft van 2020 gemerkt worden. Volgens een eerdere voorspelling van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zouden er in 2020 in totaal 60.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat aantal ligt ruim onder het aantal dat het kabinet voor ogen heeft. De Nederlandse regering wil 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar laten bouwen. De stikstofproblematiek zal de bouwsector de komende tijd blijven plagen. Ook in 2021 zullen er minder woningen worden gebouwd. In dat jaar verwacht het economische instituut dat er 55.000 nieuwbouwwoningen gebouwd zullen worden.