Minder nieuwe woningen in 2019 en 2020 door minder verleende bouwvergunningen

Het aantal bouwvergunningen dat is verleend in het tweede kwartaal van 2019 is gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. Dat betekent dat er minder bouwprojecten kunnen starten in 2019 en begin 2020. Dat is volgens het CBS een belangrijke reden waarom het tekort aan nieuwbouwwoningen oploopt de komende tijd. Als er minder bouwvergunningen worden verleend in 2019 heeft dat effect op het aantal nieuwe woningen dat in Nederland beschikbaar komt in 2020, 2021 en zelfs 2023. Er is in Nederland al een tekort aan nieuwe woningen. daarom heeft de overheid een richtlijn vastgesteld voor het aantal nieuwe woningen dat ieder jaar zal moeten worden gebouwd.

Dit aantal is 75.000. Het lijkt er echter op dat er in 2019 maximaal 65.000 woningen zullen worden gebouwd. Dat is 10.000 tekort. Dit aantal zal echter in 2020 niet worden ingehaald omdat er te weinig nieuwe bouwvergunningen zijn verstrekt in 2019. Het tekort aan nieuwbouwwoningen zal daardoor de komende jaren alleen maar toenemen. De bouwsector komt verder onder druk te staan maar de oplossing ligt niet in de bouwsector. De oplossing ligt bij de overheid die effectiever bouwvergunningen moet beoordelen. Er worden te weinig bouwvergunningen goedgekeurd. Dat komt onder andere omdat de overheid strenge richtlijnen hanteert voor deze vergunningen. De bouwsector roept de overheid op om een effectiever beleid te hanteren met betrekking tot bouwvergunningen.