Aantal bouwvergunningen loopt terug in 2019 vanwege procedures

In 2019 is in het tweede kwartaal duidelijk een daling merkbaar in het aantal bouwvergunningen dat is verstrekt. Dit heeft onder andere te maken met procedures. Het duurt langer voordat een bouwvergunning wordt verstrekt. Bovendien moet een bouwproject tegenwoordig aan veel eisen voldoen. Niet alleen de bouwconstructie moet veilig en degelijk zijn ook duurzaamheid en energieneutraal zijn termen die mee worden genomen tijdens het beoordelen van de bouwaanvraag.

Woningmarkteconoom Mirjam Bani van ING geeft aan: “Na de crisis werden de gemakkelijke bouwprojecten snel goedgekeurd, en konden die ook snel worden gerealiseerd. Inmiddels zijn we bij de moeilijkere projecten aangekomen, met complexere procedures.” Dat bevestigd Maurice van Sante, econoom bouw- en vastgoedsector van ING. “Deze ingewikkeldere projecten duren langer. Het zijn vaak binnenstedelijke plannen, waarbij bestaande bouw betrokken is, en waarbij verschillende eigenaren en buurtbewoners inspraak hebben. Vooral dat aanlooptraject is lang, en dan moet er nog gebouwd worden.” Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat het aantal verleende bouwvergunningen beperkt is. Toch is er voldoende vraag naar woningen in de markt.