Bouwsector loopt 14 miljard euro mis tot 2025 vanwege beperking stikstofuitstoot

De uitstoot van stikstof moet verder worden ingeperkt. Dit is niet alleen een doelstelling voor de industrie maar ook voor de bouw. Als er bouwprojecten worden ingediend wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof die het bouwwerk en alles wat daar bij hoort in de toekomst met zich mee zal brengen. De Raad van State (RvS) heeft aangegeven dat de bouwsector zich moet houden aan de beperking van de stikstofuitstoot. Deze uitspraak heeft echter verstrekkende gevolgen voor de bouwsector. Het economisch bureau van ABN AMRO heeft op donderdag 22 augustus 2019 een rapport gepubliceerd waarin staat dat de bouwsector de komende vijf jaar ongeveer 14 miljard euro aan omzet zal mislopen doordat de uitstoot van stikstof verder ingeperkt moet worden.

Met name de civiele techniek waaronder de wegenbouw zal een behoorlijke last krijgen van de inperking van de stikstofuitstoot. Door het aanleggen van nieuwe wegen zal er in bepaalde gebieden meer verkeer komen en meer stikstof worden uitgestoten. In totaal zou voor een waarde van 9 miljard euro aan projecten in de wegenbouw in gevaar kunnen komen. Op deze projecten is het besluit van de RvS van toepassing. Om die reden is het nog onduidelijk en onzeker of de projecten zullen doorgaan. Dit is ook het geval voor projecten in de spoorbouw-, hoofdvaarwater-, weg-, en luchthavenprojecten die gepland stonden. Verder zullen ook gemeentelijke-, provinciale- en waterschapsprojecten te maken krijgen met de uitwerking van de stikstofbeperking. Hier zijn volgens de ABN AMRO honderden miljoenen euro’s mee gemoeid.