Wat is het effect van het stikstofbesluit van mei 2019

In de maand mei van 2019 werd door de uitspraak van de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan met betrekking tot de stikstofuitstoot in de bouw. Deze uitspraak zorgde voor de nodige verontruste reacties uit de bouwsector. De beoordeling met betrekking tot de stikstofuitstoot van bouwprojecten werd de afgelopen tijd niet goed gedaan. Daarom dienen alle geplande bouwprojecten opnieuw beoordeeld te worden met het ook op de emissie van stikstof. Het bouwwerk kan een woning zijn maar ook utiliteit of bijvoorbeeld het aanleggen van wegen en civiele kunstwerken. Als het bouwwerk af is kan het een bepaalde hoeveelheid stikstof uitstoten. Denk bijvoorbeeld aan autowegen waarover meer autoverkeer wordt verwacht.

Daardoor kan de hoeveelheid stikstof in de atmosfeer in een bepaald gebied omhoog gaan. Het gevolg is dat het milieu daar last van kan krijgen. Alle bouwprojecten die op dit moment zijn gepland zullen opnieuw worden beoordeeld op hun uitstoot. Wanneer de projecten stikstof uitstoten zal moeten worden aangetoond dat deze uitstoot geen significant effect heeft op omliggende natuurgebieden die al erg belast zijn met stikstofuitstoot. Als er wel sprake is van een duidelijke belasting van het milieu dan moet een projectontwikkelaar bewijzen dat een bouwproject onmisbaar is. Daarvoor dient een duidelijke onderbouwing te worden aangeleverd. Als dat niet het geval is of als het bouwproject niet noodzakelijk is dan is de kans groot dat bouwproject wordt afgewezen.