Stikstofkwestie kost bouwsector 70.000 banen vanaf 2019

De werkgelegenheid in de bouw zal de komende jaren aanzienlijk onder druk komen te staan vanwege de stikstofkwestie. Als er geen concrete maatregelen worden genomen zullen er tienduizenden banen in de bouw verdwijnen. Economen van de ABN AMRO schatten de banenkrimp in de bouw op 70.000 banen. Dit banenverlies zou direct verband houden met de stikstofkwestie.

Het nieuwe stikstofbeleid van de overheid heeft bepaald dat de stikstofuitstoot van toekomstige bouwprojecten direct moet worden gecompenseerd. Het compenseren van de stikstofemissie mag dus niet achteraf plaatsvinden. Dat maakt het voor de bouwsector lastig om toestemming te krijgen voor het starten van de bouw van nieuwe bouwprojecten. Zelfs voor het aanleggen van windmolenparken en velden van zonnepanelen waarmee de uitstoot van CO2 en stikstof zou kunnen worden beperkt in de toekomst wordt geen vergunning gegeven. Dat komt omdat bij het aanleggen van deze projecten een grote hoeveelheid stikstof vrij komt.

In veel bouwprojecten die gepland zijn is nog geen rekening gehouden met de stikstofuitstoot die tijdens het bouwproces ontstaat. Daardoor zullen deze projecten opnieuw moeten worden beoordeeld. Dat kost tijd en levert bovendien een risico op dat het bouwproject alsnog niet doorgaat als de bouwers niet aan de stikstofrichtlijnen kunnen voldoen. Als er minder bouwprojecten worden uitgevoerd zal dat direct gevolgen hebben voor de personeelsinzet in deze sector. De economen van de ABN AMRO verwachten dat er 70.000 banen zullen verdwijnen.

Omdat er in het tweede kwartaal van 2019 nog 18.800 vacatures open staan in de bouw zal een deel van het banenverlies tegen deze openstaande vacatures kunnen worden weggestreept. Dit is echter een kleine compensatie. Er zullen namelijk volgens de economen alsnog 51.000 voltijdbanen verdwijnen die op dit moment zijn ingevuld. De druk op de politiek om tot oplossingen te komen wordt dus verder opgevoerd.