Sluiting kolencentrales kost duizenden banen vanaf 2016

De overheid is van plan om meer kolencentrales te gaan sluiten. Door meer kolencentrales te sluiten hoop de overheid de CO2 uitstoot te beperken en daarmee dichter bij de klimaatdoelstellingen te komen. In het najaar van 2016 wordt door het kabinet daadwerkelijk een besluit genomen over het sluiten van kolencentrales. Als men dan besluit dat alle kolencentrales dicht moeten heeft dat gevolgen voor bijna 3000 werknemers in Nederland. In totaal dreigen 2.800 banen te verdwijnen. Volgens de vakbond FNV moet de overheid op dit gebied de werknemers helpen. De overheid zou  volgens de FNV 600 tot 800 miljoen euro moeten vrijmaken om de gevolgen voor de werknemers te compenseren.

De FNV heeft het onderzoek dat minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft laten uitvoeren over de gevolgen voor de werkgelegenheid bekeken. Dit onderzoek beschreef onder andere de effecten die  het sluiten van de kolencentrales heeft op de werkgelegenheid in Nederland. Er worden niet alleen ruim tweeduizend banen bij kolencentrales geschrapt als deze gesloten worden er zijn ook nog ondersteunende bedrijven en ondersteunende diensten waar banen verdwijnen. Bij deze segmenten verdwijnen ook nog ruim zeshonderd banen als Nederland besluit om geen elektriciteit op te wekken doormiddel van kolencentrales.

FNV is het eens met de afspraken in het Milieuakkoord maar vindt het onjuist dat de gevolgen voor de mogelijke sluiting van kolencentrales moeten worden gedragen door de werknemers. Ook de werkgevers zouden niet volledig verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de gevolgen aldus het FNV. De overheid heeft in het Milieuakkoord afspraken gemaakt. Als de overheid kolencentrales sluit moet ze daarvoor ook de financiële consequenties nemen. Dit merkte Cornelisse van de FNV op.