Technologische vooruitgang kost vooral banen in de financiële dienstverlening vanaf 2016

De komende jaren zal de technologische vernieuwing er vooral voor zorgen dat er banen verdwijnen in de financiële sector en de verzekeringssector. In de afgelopen drie jaar zijn er in die sectoren ook al banen verdwenen. De werkgelegenheid in deze sectoren daalde in de genoemde periode met ongeveer negen procent. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Rotterdam School of Management en Erasmus University (RSM).

Een groot deel van de managers die tijdens dit onderzoek is benaderd verwacht dat de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening de komende jaren verder zal afnemen. Dit heeft te maken met de vierde industriële revolutie. Er worden verschillende reorganisaties uitgevoerd bij grote financiële instellingen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de reorganisaties die plaatsvinden bij banken zoals de ABN Amro reorganisatie.

Veel consumenten doen hun bankzaken online dat komt de werkgelegenheid bij banken niet ten goede. In de toekomst zullen banken nog verder gaan automatiseren. Niet alleen banken verwachten een afname van de werkgelegenheid. Ook de logistieke sector verwacht een daling in de werkgelegenheid door de digitalisering. Ongeveer 50 procent van de bedrijven in deze sector heeft dit tijdens het onderzoek aangegeven.