Woningbouw vanf 2019 in de knel door stikstofuitspraak aldus ABN AMRO

De uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de stikstofuitstoot in de bouw heeft verstrekkende gevolgen voor de bouwsector in Nederland. Bij de meeste bouwprojecten wordt stikstof uitgestoten. Ook wanneer een bouwwerk of civiel kunstwerk in de toekomst in gebruik genomen zal worden is de kans groot dat er stikstof wordt uitgestoten. Omdat het effect van de stikstofemissie in de bouw niet goed is aangeduid bij de meeste bouwprojecten moet het onderzoek naar de stikstofuitstoot bij veel bouwprojecten opnieuw worden gedaan. Dat kan voor vertraging zorgen in de bouw.

Met name de woningbouw kan daardoor in de problemen komen. De woningbouw in Nederland loopt sterk achter op de vraag. Dat betekent dat de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Het gevolg is dat de prijs van nieuwbouwwoningen omhoog is geschoten. In Nederland worden in 2019 te weinig nieuwe woningen gebouwd. Door de uitspraak van de RvS zullen de nieuwe woningbouwprojecten vertraging oplopen.

Als er bij de nieuwbouwprojecten alsnog een te hoge emissie van stikstof in kaart wordt gebracht kunnen de bouwprojecten worden afgewezen. Daardoor kan de nieuwbouw van woningen nog verder in de knel komen te zitten. Het is zelfs mogelijk dat de bouw van nieuwe woningen grotendeels wordt stilgelegd. De doelstelling van de Rijksoverheid om ieder jaar minimaal 75.000 woningen te bouwen komt daarmee in gevaar. Bouwbedrijven in Nederland zouden daardoor per jaar ongeveer 1 miljard euro aan omzet kwijtraken.