Bouwprojecten stilgelegd wegens stikstofregels in 2019

In Nederland zijn honderden bouwprojecten stilgelegd of er wordt opnieuw gekeken of de regels zijn nageleefd. In dit geval gaat het echter niet zozeer om een veiligheidskwestie of financiële kwestie, de bouwprojecten zijn stilgelegd wegens een uitspraak van een rechter over de stikstofregels. Dit kwam naar voren uit een rondgang van RTL Nieuws.

Programma Aanpak Stikstof
In totaal zouden in alle provincies gezamenlijk 1.571 bouwprocedures zijn stilgelegd of de vergunningen worden opnieuw bekeken. In mei werd door de Raad van State al geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nauwelijks effect heeft op het terugdringen van stikstof. Het Programma Aanpak Stikstof is er op gericht dat er minder stikstof vrij komt in Nederland. Het opstellen van een programma hiervoor is slechts één aspect. Men zal intensief moeten samenwerken om de stikstof terug te dringen. Daarom werken in het PAS verschillende instanties met elkaar samen. Zo zijn Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers betrokken bij het PAS.

Pas heeft nauwelijks effect
In mei werd al geoordeeld dat PAS onvoldoende effect heeft gehad op het terugdringen van stikstof in Nederland. Er was toen al toestemming gegeven door de overheid voor bepaalde bouwprojecten die kunnen leiden voor meer stikstof in de atmosfeer. Hierbij kun je denken aan het aanleggen van wegen voor autoverkeer. Ook het uitbreiden van veestallen wordt beschouwd als een activiteit waardoor er uiteindelijk meer stikstof vrij komt in de atmosfeer. De Raad van State oordeelde dat de maatregelen die voortkomen uit het Programma Aanpak Stikstof niet volstaan.

Grote bouwprojecten
Vanwege deze gerechtelijke uitspraak zullen honderden projecten van de Rijksoverheid maar ook van provincies en gemeenten opnieuw bekeken moeten worden. Hierbij kan men denken aan projecten voor het uitbreiden van wegen zoals het uitbreiden van het asfalt bij de A12 en A9. Ook het project Lelystad Airport zal opnieuw worden bekeken. Daarnaast zal de uitspraak eveneens invloed hebben op de bouw van woningen indien daarbij een hogere stikstofemissie wordt verwacht.