Bouwbedrijven bezorgd om werkgelegenheid in 2019 wegens stikstofuitspraak

Bouwbedrijven in Nederland hebben zorgen over de uitwerking van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Door deze uitspraak moeten ongeveer achttienduizend bouwprojecten in Nederland opnieuw worden beoordeeld. Deze beoordeling is gericht op de emissie van stikstof tijdens het bouwen maar ook op de emissie van stikstof tijdens het gebruiken van het bouwwerk. Bij de aanleg van wegen komt bijvoorbeeld stikstof vrij maar als het verkeer over de wegen rijd komt er ook stikstof vrij. Dit is slechts een voorbeeld. De stikstofuitspraak is ook van toepassing op de aanleg van grote veestallen, industriële complexen, utiliteit en woningbouw. Het is volgens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bijzonder dat de stikstofuitspraak ook van toepassing is op projecten in de duurzaamheid zoals de aanleg van windmolenparken en zonnevelden.

Doordat ongeveer 18.000 projecten vertraging oplopen en wellicht gedeeltelijk worden geannuleerd zijn de gevolgen voor de bouwsector groot. Ook nieuwe bouwprojecten worden vertraagd. Dit heeft gevolgen voor de inzet van personeel. Als de bouwsector vertraging oploopt zullen er wellicht ook tijdelijke krachten worden ontslagen in de bouw. Dat is de wereld op zijn kop. In de bouwsector is namelijk voldoende werk en er zijn voldoende bouwaanvragen. Door de regeldruk en milieurichtlijnen worden de bouwprojecten echter vertraagd en gestopt. Vooral in 2019 is dat een hele ongunstige ontwikkeling. De economische groei loopt al terug dus elke vorm van gezonde investering moet worden toegejuicht. Daarnaast zijn de meeste bouwprojecten gericht op duurzaamheid. De nieuwe woningen zijn bijvoorbeeld energiezuiniger dan de meeste bestaande woningen.