CBS: flexwerkers verdienen gemiddeld 48 procent minder dan vaste krachten in 2019

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zouden werknemers met een flexibel arbeidscontract gemiddeld 48 procent minder loon ontvangen dan medewerkers met een vast dienstverband. Als men dit verschil uitrekent gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken zoals leeftijd en opleiding bedraagt het loonverschil 7 procent.

Oproepkrachten en nul-urencontractanten
Volgens het CBS krijgen met name oproepkrachten minder loon dan vaste krachten. Ook werknemers zonder vaste uren zouden minder verdienen dan hun collega’s in hetzelfde bedrijf die een vast contract hebben. Onder deze groepen verdient 58 procent van de flexwerkers minder dan de vaste krachten. Als men dit getal echter corrigeert voor een reeks achtergrondkenmerken bedraagt het verschil nog maar 3 procent. Het CBS geeft een aantal verklaringen voor het loonverschil. Zo speelt de leeftijd een rol. Oproepkrachten zijn meestal jonger dan vaste krachten en hebben in de praktijk vaak een eenvoudiger baan dan vaste krachten. Dat verklaard het loonverschil voor een groot deel.

Equal pay
Uitzendkrachten verdienen respectievelijk gemiddeld 37 procent minder ongecorrigeerd. Als er echter wel rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken dan is het verschil nog ongeveer 13 procent. Volgens het CBS wordt bij het bepalen van het uurloon van uitzendkrachten minder rekening gehouden met het niveau van onderwijs en de leeftijd van de uitzendkracht. Als de gegevens van het CBS kloppen dan is er nog geen sprake van equal pay op de arbeidsmarkt. Toch hebben uitzend organisaties de inleenbeloning waarin equal pay is vastgelegd als wettelijke richtlijn.