Bouwsector verwacht miljardenverlies door stikstofprobleem na 2019

De stikstofproblematiek blijkt een groot negatief effect te hebben op de bouwsector. Waar eerst nog bouwvergunningen werden verstrekt blijkt nu in bepaalde gevallen een fout te zijn gemaakt op het gebied van de ingeschatte hoeveelheid stikstof die vrijkomt tijdens het bouwen en daarna. Het gevolg is dat ongeveer 18.000 bouwprojecten opnieuw moeten worden beoordeeld. De kans bestaat dat een deel van deze projecten in het geheel niet doorgaat. Ook bij nieuwe bouwprojecten kunnen problemen ontstaan op het gebied van de stikstofemissie. De gevolgen voor de bouwsector worden nu al gemerkt. De komende jaren zal de stikstofproblematiek er echter voor zorgen dat de bouw verder in de knel komt.

De sector verwacht in totaal ongeveer drie miljard euro te verliezen. Daarnaast verwachten veel bouwbedrijven gedwongen ontslagen. De bouwsector is net een paar jaar de effecten van de economische crisis te boven gekomen en een nieuwe crisis doet haar intrede. Dit is echter wel een andere crisis namelijk de stikstofcrisis. Ongeveer 10 jaar geleden had nauwelijks iemand hier nog van gehoord maar tegenwoordig is het onderwerp stikstof wekelijks en bijna dagelijks in het nieuws. De overheid moet naar oplossingen zoeken maar die lijken nog niet eenvoudig gevonden. Tot die tijd zit de bouwsector in de knel maar de bouwvakker ook en de klanten die willen bouwen hebben eveneens geen goede toekomst.