Bouwsector maakte in 2015 hoogste omzetgroei door sinds 2008

De door de economische crisis hard getroffen bouwsector maakte in 2015 een flinke groei door. Nadat de economische crisis ten einde liep had de bouwsector het nog even moeilijk. Er vonden nog verschillende faillissementen plaats in deze sector. Het jaar van de grote verandering is echter 2015. In dat jaar groeide de omzet bouwsector met meer dan vijf procent. Dat is de grootste omzetgroei in deze sector sinds de economische crisis. In 2014 ging het al goed met deze sector toen steeg de bouwomzet al met meer dan twee procent.

Bouwsector nog niet volledig hersteld
Ondanks de positieve berichten over de omzet in de bouw was het omzetniveau in 2015 nog onder het niveau van voor de economische crisis. In 2008 lag het omzetniveau van de Nederlandse bouwsector nog ongeveer veertien procent hoger dan in 2015. Dit geeft aan dat de bouwsector nog niet op het oude niveau van voor de crisis is beland. Dit werd dinsdag 16 februari 2016 gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Woningmarkt en utiliteit
De omzetgroei in de bouwsector verschilt per segment. Met name in de woningbouw en de utiliteitssector merkten de bouwbedrijven een aanzienlijke omzetgroei omdat in die segmenten meer projecten loskomen. De omzet in de civiele techniek (grond-, water- en wegenbouw) daalde in 2015 met 2,5 procent. De maand juni was in 2015 een echter piekmaand als men kijkt naar de bouwprojecten. In die maand nam de omzet van bouwbedrijven met 34 procent toe ten opzichte van 2014.

De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat in die maand het nog mogelijk was voor particulieren om tegen een verlaagd btw-tarief bouwbedrijven in te zetten voor renovatie en herstel van woningen. Als men kijkt naar de afgelopen jaren dan is 2008 vooralsnog het jaar met de hoogste omzet voor de totale bouwsector in Nederland.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector maakte in 2015 een flinke groei door. Het aantal bouwaanvragen steeg in dat jaar bovendien ook nog. Omdat het gemiddeld een half jaar duurt vanaf de goedkeuring van bouwplannen tot de daadwerkelijke bouw kan men ook in 2016 rekenen op een succesvol jaar voor de bouwsector. Als de bouwsector aantrekt gaat het met veel sectoren in Nederland beter. Zo gaat het ook goed met de installatiebranche waar installatiemonteurs en elektromonteurs de woningen en utiliteitspanden hun installatiewerkzaamheden uitvoeren. Technische uitzendbureaus die uitzendkrachten in dit segment bemiddelen merken eveneens de groei. Veel bouwbedrijven en installatiebedrijven zetten namelijk eerst tijdelijke krachten in voordat de werknemers op contractbasis aan de slag gaan.