Technisch uitzendbureau merkt afkoeling technische arbeidsmarkt in oktober 2019

Uitzendbureaus die actief zijn in de technische arbeidsmarkt merken dat deze arbeidsmarkt tegen het einde van 2019 aan het afkoelen is. In de eerste helft van 2019 was er duidelijk nog een stijgende vraag naar personeel. Veel van de vacatures die toen open werden gezet door bedrijven en uitzendbureaus staan ook in de tweede helft van dit jaar open. Het valt echter op dat bedrijven aarzelen om personeel aan te nemen ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Ook over de aanname van technisch uitzendpersoneel wordt in verschillende technische sectoren langer nagedacht. Bedrijven worden duidelijk kritischer in het aannamebeleid.

Deze kritische houding ten aanzien van sollicitanten staat haaks op de krapte op de arbeidsmarkt. Het is echter wel goed in verband te brengen met de politieke ontwikkelingen in Nederland en wereldwijd. Als we eerst naar Nederland kijken dan valt op dat de stikstofuitspraak heeft geleid tot een ware stikstofcrisis onder bouwbedrijven. Deze bedrijven verwachten de komende jaren duizenden mensen te ontslaan als er geen aanpassingen worden gedaan in deze wetgeving. Ook de energietransitie komt nauwelijks van de grond. Zo worden de aardgasverwarmingsinstallaties niet op grote schaal vervangen door bijvoorbeeld waterstofketels en warmtepompen.

Ook worden bouwvergunningen nauwelijks verstrekt of zelfs in het kader van de stikstofuitspraak herzien. Dit heeft en remmende factor op de bouw en de techniek. De boeren hebben het in Nederland ook niet makkelijk vanwege de stikstofproblematiek. Verschillende technische bedrijven maken producten voor de agrarische sector. Nu deze sector wederom in de knel dreigt te zitten investeren boeren ook minder. Dit heeft een direct effect op de omzet en marge van technische bedrijven die actief zijn in de bouw van loodsen en landbouwmechanisatie.

Technische uitzendbureaus merken dat er minder sollicitanten worden aangenomen in de techniek. De vraag is er nog wel maar bedrijven willen alleen de beste kandidaten. Juist die ervaren krachten die goed zijn opgeleid zijn nauwelijks te vinden op de arbeidsmarkt. Dat maakt het werk van een technisch uitzendbureau uitdagend.