Bouwsector wil ook demonstreren tegen stikstofbeleid in 2019

De bouwsector van Nederland heeft ernstige zorgen over het stikstofbeleid dat door de regering wordt gehandhaafd. Het stikstofbeleid heeft eerder geleid tot stevige protesten vanuit boeren maar de agrarische sector is niet de enige sector die de gevolgen van de stikstofcrisis zal merken. In 2019 zijn al rui m 18.000 bouwprojecten stilgelegd zodat deze opnieuw beoordeeld kunnen worden op het gebied van stikstof. Een aantal projecten zal naar verwachting niet hervat kunnen worden en loopt mogelijk meer vertraging op of zal moeten worden stopgezet.

Stikstofwetgeving
De wetgeving met betrekking tot stikstof is duidelijk tijdens het bouwen en de ingebruikname van het bouwwerk mag de hoeveelheid stikstof rondom natuurgebieden niet toenemen. Een toename van de hoeveelheid stikstof kan er voor zorgen dat er natuur schade wordt toegebracht en de biodiversiteit achteruit gaat. Dat zijn legitieme redenen volgens de overheid en milieuorganisaties om bouwprojecten stil te leggen als de hoeveelheid stikstof daardoor niet groter wordt.

Demonstratie

Bouwondernemers vinden de stikstofregels niet in alle gevallen logisch en effectief. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook geen windmolens en zonnevelden worden aangelegd. Tijdens de aanleg van deze projecten wordt namelijk veel CO2 uitgestoten. Daar staat echter wel tegenover dat na de bouw de hoeveelheid stikstof en de winst voor de natuur groter is. Bouwbedrijven hebben aangegeven dat ze net als de boerenorganisaties willen gaan protesteren in Den Haag. De stichting Grond In Verzet heeft een oproep gedaan om op woensdag 30 oktober op het Malieveld in Den Haag te demonstreren. Deze oproep heeft al veel bijval gekregen aldus initiatiefnemer Klaas Kooiker op zondag 20 oktober 2019.

PFAS
In tegenstelling tot boerenbedrijven komt er voor de bouwsector nog een extra probleem bij namelijk PFAS. Ook de PFAS-regelgeving is namelijk van toepassing op bouwprojecte. PFAS is een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen. Onder de verzamelnaam PFAS vallen ongeveer zesduizend kunststoffen behoren. Daarvan is een kwart kankerverwekkend. Wanneer bij bouwprojecten bouwgrond moet worden verplaatst moet deze grond worden getest op de aanwezigheid van PFAS.

Als 1 kilo grond van het bouwproject meer dan 0,1 microgram PFAS bevat, mag deze niet worden verplaatst naar grond die schoner is. Volgens bouwbedrijven zou veel bouwgrond boven deze norm zitten. Dat zorgt er voor dat veel bouwprojecten niet uitgevoerd kunnen worden. De afgelopen tijd zijn er ook verschillende bouwprojecten stil komen te liggen vanwege de aanwezigheid van PFAS. De bouwsector wil oplossingen hebben voor deze problemen en wil de overheid daartoe in beweging brengen door een demonstratie.