PFAS naast stikstof ook probleem voor de bouwsector in 2019

PFAS is een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afgebroken kunnen worden in de natuur. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn kunstmatig gemaakte stoffen die niet in de natuur voorkomen maar wel veel in producten worden verwerkt. Deze kunststoffen zijn schadelijk omdat ze aanwezig blijven in bijvoorbeeld de grond of op de bodem van een meer of sloot. Ook in bagger komt het voor. PFAS vormt een nieuw onderwerp waarover milieuorganisaties en de overheid met elkaar in conflict zijn. De vraag is hoeveel PFAS er in de grond of in de natuur aanwezig mag zijn. Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft sinds kort aangegeven dat in de natuur en landbouwgrond niet meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo grond aanwezig mag zijn. In andere gebieden is die norm hoger. Door incidenten en emissies kan de hoeveelheid PFAS aanzienlijk hoger zijn. Wanneer de hoeveelheid PFAS hoger is dan de limiet mag de grond niet worden afgegraven en ook niet getransporteerd. Volgens een onderzoek van de RIVM is meer dan 85 procent van de geteste grond boven die norm zit. Het is echter nog een tijdelijke norm. Op dit moment is echter niet duidelijk hoe schadelijk PFAS zijn. Staatssecretaris Van Veldhoven geeft aan dat PFAS echt rotzooi is en dat ze zich aan de norm wil houden. Toch bestaat de kans dat PFAS er voor zorgt dat er weer projecten worden stilgelegd in de bouw. PFAS is na stikstof een nieuwe bedreiging voor bouwprojecten en onderhoud van infrastructuur.