PFAS norm voor bouwsector in 2019

De PFAS norm is een wettelijke richtlijn die het gebruik en de aanwezigheid van zogenaamde Per- en PolyFluorAlkylStoffen in de grond, drinkwater en voedsel moet voorkomen en beperken. Dat betekent in de praktijk dat bij actieviteiten van bouwbedrijven maar ook bij civiele bedrijven moet worden nagegaan of de hoeveelheid PFAS in de bodem niet erger wordt. De grond en het oppervlaktewater mogen dus tijdens het bouwen maar ook tijdens baggerwerkzaamheden niet meer vervuild worden door PFAS.

Dat lijkt een eenvoudige opdracht maar in de praktijk is deze heel moeilijk te realiseren. Tijdens bouwen worden namelijk verschillende materialen gebruikt waaronder kunststoffen. PFAS is een verzamelnaam voor ongeveer 6000 kunststoffen. Dit zijn chemisch geproduceerde kunststoffen die ook wel eeuwige chemische stoffen worden genoemd. PFAS blijven namelijk een gigantische lange tijd aanwezig in de grond omdat ze niet biologisch afgebroken kunnen worden.

Een bouwbedrijf mag dus tijdens het bouwen geen enkele vorm van PFAS laten verdwijnen in de bodem of oppervlaktewater. Dat is lastig te realiseren want er worden bijvoorbeeld kunststof leidingen op maat gezaagd, folie gebruikt, isolatiemateriaal verwerkt en verschillende andere materialen gebruikt waarin PFAS aanwezig kunnen zijn. Het grote voordeel van PFAS is dat deze stoffen lang mee gaan. Dat is ook gunstig voor de duurzaamheid van een gebouw of bouwwerk. Om die reden worden veel materialen met PFAS gebruikt.

Toch kan men zich afvragen wat duurzaamheid in dit verband precies betekent. In sommige gevallen moeten bepaalde delen van een gebouw in de toekomst vervangen worden of gemoderniseerd. Als die delen PFAS bevatten ontstaan er al problemen. Wat doet men namelijk met materialen die PFAS bevatten maar niet meer gebruikt worden. Afvalstoffen met PFAS vormen een langdurige milieubelasting. Het verbranden van deze afvalstoffen is ook geen oplossing omdat de PFAS dan in de atmosfeer terecht komen. Voor PFAS moet dus een oplossing worden gevonden. Toch zijn er weinig alternatieven met dezelfde eigenschappen.