Bouwsector heeft een miljard schade geleden door PFAS-norm in 2019

De PFAS-norm die in oktober 2019 is ingevoerd heeft een vernietigend effect gehad op de bouwsector. De bouw had al enorme hinder vanwege de stikstofnorm maar toen daar de PFAS-norm bij kwam is een groot deel van de sector stil komen te liggen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor verschillende andere sectoren. Doordat er minder woningen worden gebouwd hebben ook onderaannemers en industriële bedrijven die bouwmaterialen produceren het moeilijker.

Er ontstaat een kettingreactie waarbij meerdere bedrijven schade lijden door in dit geval de PFAS-norm. Alle bedrijven die met grond, grondverzet en de bouw te maken hebben geven aan dat ze veel financiële schade hebben opgelopen. In totaal zou er door de bedrijven gezamenlijk een miljard euro schade zijn opgelopen. Deze schade is onder andere ontstaan omdat een gedeelte van de bouwprojecten is stilgelegd.

Ook een groot deel van het baggerwerk is stilgelegd. Op het moment dat de bedrijven genoodzaakt wordt om vanwege de aanwezigheid van PFAS in de grond hun werkzaamheden te staken lopen de kosten op. Het personeel moet namelijk gewoon doorbetaald worden. Ook machines en baggerschepen die niet gebruikt worden kosten kapitaal. De bedrijven in de bouw- en baggersector zijn nu van plan om een grote schadeclaim in te dienen bij de overheid.