PFAS-norm fors omhoog na november 2019

De zogenaamde PFAS-norm wordt door het kabinet aanzienlijk verhoogt aan het einde van de maand november in 2019. Door deze maatregel hoopt de overheid dat veel bouwprojecten kunnen worden hervat. De verhoging is maar liefst 8 keer de hoeveelheid PFAS die in grond mag zitten. Tot voor kort was de PFAS-norm 0,1 microgram. Dat betekende dat als er in de grond 0,1 microgram PFAS aanwezig was men deze grond niet mocht verplaatsen naar bijvoorbeeld schonere grond. Omdat door de jaren heen veel grond met PFAS is vervuild geraakt kon veel grond niet worden afgegraven voor bijvoorbeeld bouwprojecten en de aanleg van wegen of civiele kunstwerken.

De PFAS-norm zette de bouwwereld op slot. Verschillende bouwondernemingen en grondverzetbedrijven maakten zich ernstige zorgen over de norm en hielden grote protesten. De nieuw norm is verachtvoudigd naar 0,8 microgram per kilo grond. Dat zorgt er voor dat veel bouwprojecten kunnen doorgaan en nieuwe bouwprojecten van start kunnen. Voor oktober 2019 had overigens nog nauwelijks iemand gehoord van PFAS.

Inmiddels weten veel mensen en vooral ook veel bedrijven in het grondverzet dat PFAS een verzamelnaam is voor kunstmatige stoffen die biologisch niet afbreekbaar zijn. Men heeft het over eeuwige stoffen. De schadelijke effecten van deze stoffen wordt nog onderzocht. Onderzoeken zijn inmiddels in volle gang. Een groot deel van de bouwprojecten kan inmiddels door gaan. Toch zal voor nieuwe bouwprojecten nog altijd de grond moeten worden getest op de aanwezigheid van PFAS. Als er 0,8 microgram of meer PFAS in de grond zitten gaat het bouwproject niet door en mag de grond niet worden verplaatst naar schonere grond.