PFAS norm legt graaf- en baggerwerkzaamheden stil in 2019

De zogenaamde PFAS norm zorgt er voor dat vooral graaf- en baggerwerkzaamheden worden stilgelegd. PFAS is een verzamelnaam voor een aantal specifieke stoffen die officieel poly- en perfluoralkylstoffen heten. Het is een groep van meer dan zesduizend grotendeels nog onbekende chemische verbindingen. Deze stoffen worden en werden echter op grote schaal toegepast in verschillende producten waaronder anti-aanbakpannen maar ook kleding die waterafstotend is. het grote nadeel van PFAS is dat deze stoffen niet afgebroken kunnen worden. daarnaast kunnen industriële PFAS-afvalproducten via het water en de lucht verspreid worden. Dat zorgt er voor dat de bodems van waterpartijen, sloten, kanalen en meren vervuild raken. Ook bouwgrond, weilanden en tuinen kunnen doormiddel van PFAS vervuild raken.

De overheid is er van overtuigd dat veel Nederlandse grond vervuild is doormiddel van PFAS. Een tijd terug kwam staatssecretaris Stientje van Veldhoven van hetzelfde ministerie met een maatregel waarin is vastgelegd hoeveel PFAS grond maximaal mag bevatten om deze te mogen verplaatsen. Deze PFAS-norm bepaalt dat grond per kilo niet meer dan 0,1 microgram van deze PFAS-stoffen mag bevatten. In de praktijk betekent dit dat er nauwelijks nog grond verplaatst mag worden in Nederland. Veel grond- weg- en waterbouwers kunnen daardoor niet verder met hun projecten. Men mag namelijk geen grond verplaatsen die meer dan 0,1 microgram PFAS bevatten per kilo.

Het is echter bijzonder dat de Chemours-fabriek in Dordrecht afgelopen mei 2019 van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat toestemming kreeg om jaarlijks 7 kilo PFAS-verbindingen te lozen in de rivier Merwede bij Dordrecht. Deze hoeveelheid is 70 miljard keer hoger dan de 0,1 microgram die voor met PFAS vervuilde grond wordt gehanteerd. Dit is een bijzonder scheef beleid van de overheid. Het lozen van PFAS met toestemming in rivieren en aan de andere kant baggeraars en grondwerkers verplichten om zich aan strenge eisen te houden terwijl deze bedrijven in beginsel niet verantwoordelijk zijn voor het vervuilen van de grond. Baggeraars en grondwerkers vervuilen de grond niet maar graven deze af en verplaatsen deze.