Grondverzetters dienen claim in bij kabinet om aangescherpte PFAS-norm in 2019

Door ondernemers in de grondverzet wordt op dit moment een schadeclaim voorbereid. Deze claim zal worden ingediend bij het kabinet vanwege de problemen rondom de aangescherpte PFAS-norm. Dit bericht werd woensdag 13 november 2019 na crisisberaad bekend gemaakt door werkgeversorganisatie VNO-NCW. De strenge PFAS-wetgeving zorgt er voor dat grondverzetters geruime tijd geen werkzaamheden kunnen verrichten. Grond die vervuild is met een bepaalde hoeveelheid PFAS mag namelijk niet verplaatst worden. Omdat er op veel locaties PFAS in de bodem zitten kunnen grondwerkers feitelijk geen werk uitvoeren.

Het gevolg hiervan is dat bouwprojecten maar ook baggerwerkzaamheden zijn stilgelegd of uitgesteld vanaf oktober 2019. De afkorting PFAS is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor een groep van chemische verbindingen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van PFAS op de gezondheid van mensen, dieren en het algehele milieu. Er is wel bekend dat PFAS eeuwige stoffen zijn die zich ook kunnen ophopen in lichamen van mensen. Daardoor zouden mensen ziek kunnen worden. PFAS belanden onder andere in de grond maar ook in oppervlaktewater en daardoor in baggerslib. Vanaf oktober 2019 mag 1 kilo grond niet meer dan 0,1 microgram van deze PFAS-stoffen bevatten. De aanscherping van de PFAS-norm is volgens de VNO-NCW een “verkeerde afslag”. Het bedrijfsleven zou hierdoor heel hard worden geraakt.