Stikstofmaatregelen kabinet moeten ruimte bieden voor woningbouw in 2019 en 2020

De stikstofmaatregelen die het kabinet op woensdag 13 november 2019 bekend hebben gemaakt aan de bevolking zijn niet verassend. Eerder werd al duidelijk dat de maximumsnelheid op wegen verlaagd zou worden naar 100 kilometer per uur. Met name de VVD heeft hier moeite mee. De partij die zichzelf ook wel de ‘vroempartij’ noemt had de maximumsnelheid eerder in 2010 verhoogd naar 130 kilometer per uur. Nu moet de partij toegeven dat de maximumsnelheid verlagen een belangrijk middel is om de stikstofuitstoot te verlagen in Nederland. Daardoor komt er meer ruimte voor de bouw om bouwprojecten te starten.

Ook in de civiele techniek komt er meer ruimte voor projecten. Dat betekent dat de bouwsector in eerste instantie wat ruimte krijgt. Toch is de huidige situatie van korte duur. Het kabinet noemt de maatregelen van woensdag 13 november 2019 voor de korte termijn. Voor de lange termijn moeten structurele oplossingen worden bedacht. Daarnaast zal er ook gehandhaafd moeten worden op het verlagen van de maximale snelheid. Het alleen benoemen van de maatregel is dus niet voldoende.