PFAS-norm versoepeld maar grondverzetbedrijven nog niet gerust eind 2019

PFAS is een verzamelnaam voor verschillende kunststoffen die niet door de natuur of door het menselijk lichaam kunnen worden afgebroken. Deze eigenschap zorgt er voor dat deze kunststoffen schadelijk kunnen zijn voor mensen, dieren en de samenstelling van de bodem. Hoe schadelijk PFAS precies zijn is echter nog onduidelijk. De overheid heeft in 2019 een norm ingevoerd voor de aanwezigheid van PFAS in de bodem. Als 1 kilo grond meer dan 0,1 microgram PFAS bevatte mocht deze grond niet worden afgegraven en niet worden verplaatst naar schonere grond. Inmiddels is deze norm verhoogd naar 0,8 microgram per kilogram grond.

Dit is acht keer zo hoog waardoor veel bouwprojecten door kunnen gaan. Toch zijn veel grondverzetbedrijven niet gerust over de ontwikkelingen met betrekking tot PFAS. Er worden nog verschillende onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de schadelijke effecten van PFAS. Het grote probleem met PFAS is dat dit een grote groep kunststoffen is met allemaal verschillende eigenschappen. Sommige kunststoffen hebben een schadelijker effect op de gezondheid dan andere kunststoffen. Een aantal kunststoffen die onder PFAS zouden zelfs kankerverwekkend zijn terwijl andere kunststoffen minder schadelijke effecten opleveren voor de gezondheid. In ieder geval is duidelijk dat PFAS niet gezond zijn.

Dat staat in elk geval vast. Het is goed mogelijk dat de norm voor PFAS in de toekomst strenger wordt. Toch zijn grondverzetbedrijven niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van PFAS in de grond. De aanwezigheid van PFAS in de bodem kan door de jaren heen zijn ontstaan door bijvoorbeeld het storten van vuilnis of vervuild baggerslib. Het verwijderen van PFAS uit de bodem is ook een hele moeilijke klus. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Men moet voorkomen dat er meer PFAS in de grond komen. Als deze kunststoffen eenmaal in de grond zitten kunnen ze er moeilijk uitgehaald worden.