Kabinet investeert 500 miljoen euro extra om stikstofuitstoot te beperken vanaf 2019

De Nederlandse overheid heeft besloten om 500 miljoen euro extra te investeren in maatregelen die de stikstofuitstoot tegen gaan. Deze 500 miljoen euro is een bedrag dat bovenop de 100 miljoen euro (die al in het Klimaatakkoord was vastgelegd voor de veehouderij rondom de Natura 2000-gebieden en de 100 miljoen euro voor de veenweideaanpak) wordt beschikbaar gemaakt. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw vrijdag 1 november 2019 in een Kamerbrief bekend gemaakt. Volgende week zal het kabinet de eerste concrete maatregelen bekend maken. Het geld wordt beschikbaar gesteld vanuit een begrotingsreserve die bedoelt is om de neerslag van stikstof in natuurgebieden te verlagen. Door de hoeveelheid stikstof te beperken zouden bepaalde sectoren meer bewegingsvrijheid kunnen krijgen.

Hierbij kun je denken aan de landbouwsector maar ook aan de bouwsector. Op dit moment liggen er in Nederland ongeveer 18.000 bouwprojecten stil vanwege de stikstofproblematiek. In de Kamerbrief van de minister staat verder dat het kabinet samen met de provincies wil uitzoeken welke specifieke maatregelen er nodig zijn om de stikstof in en rondom de zogenoemde Natura 2000-gebieden terug te dringen. Er wordt volgens de minister overleg gevoerd met de provincies. Daarbij wordt gekeken naar een eventuele extra bijdrage vanuit de rijksoverheid om bepaalde gebieden gerichter aan te pakken. De minister maakte ook bekend dat de 500 miljoen extra eventueel ook gebruikt kan worden om de stikstofproblematiek op te vangen in de bouwsector.