Kabinet investeert 75 miljoen euro in innovatie in 2018

Innovatie is één van de belangrijkste aspecten voor technologie en economie. Zonder innovatie, research en development worden geen nieuwe producten, machines en apparaten ontwikkelt en loopt men de kans dat men achter gaat lopen op de concurrentie. Wereldwijd vormt innovatie vaak de sleutel van succes voor bedrijven maar ook voor landen. Innovatie draait voor een groot deel om kennis maar ook creativiteit en lef zijn nodig om nieuwe toepassingen en producten te implementeren.

Startup
In de praktijk worden veel innovatieve oplossingen bedacht door kleine ambitieuze bedrijven die ook wel startups worden genoemd. Meestal begint een startup met een kleine groep ondernemend ingestelde personen. Dit kunnen bijvoorbeeld studenten zijn van een technische hogeschool maar het kunnen ook werknemers zijn uit het bedrijfsleven die samen hebben besloten om een nieuw bedrijf op te richten. Een startup start meestal kleinschalig. Men heeft één of enkele creatieve ideeën of oplossingen bedacht en daarvoor producten, machines of diensten ontwikkelt. Naar verloop van tijd kan de startup trachten haar dienstenpakket uit te breiden of haar producenten nog verder door te ontwikkelen tot nieuwe varianten. Dat is echter complex waardoor verschillende startups op een gegeven moment verdwijnen of worden overgenomen door grotere technische bedrijven. Deze bedrijven verwerken de technologie van de startups vervolgens weer in hun eigen producten of diensten. Zo wordt er in Nederland geïnnoveerd.

Research en development
Grote bedrijven hebben meestal een speciale afdeling voor onderzoek en ontwikkeling. Deze afdeling wordt ook wel aangeduid met research en development of R&D. Onderzoek en ontwikkeling is belangrijk omdat men vaak eerst moet onderzoeken of er een bepaalde behoefte of probleemstelling is voordat men tot concrete oplossingen komt. De meeste bedrijven in de technische sector zijn afhankelijk van research en development. Sommige bedrijven onderzoeken en ontwikkelen in eigen beheer maar er zijn ook bedrijven die dit uitbesteden aan engineeringsbureaus.

Overheid investeert ook in innovatie
Niet alleen bedrijven investeren in innovatie ook de overheid zorgt er voor dat de bedrijven over financiële middelen kunnen beschikken om te kunnen innoveren. In 2018 wordt bijvoorbeeld 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatie. Dit bericht werd bekend gemaakt op maandag 26 februari 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Het geld van de overheid zal vooral worden besteed aan toegepast onderzoek. Hiervoor is 42 miljoen van het totaalbedrag beschikbaar gesteld. Ter versterking van de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf wordt 18 miljoen beschikbaar gesteld. En voor het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is 15 miljoen beschikbaar gesteld. De staatssecretaris geeft aan dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een doorslaggevende rol hebben als het gaat om innovatie. Hiertoe behoren uiteraard ook de startups en fintech bedrijven.