Overheid investeert 1,9 miljard euro in onderwijs, research & development en innovatie in 2019

De Nederlandse overheid gaat in 2019 investeren in onderwijs. Ook in onderzoek en ontwikkeling (in het Engels ook wel research & development genoemd) en innovatie wordt geld gestoken. In totaal zouden deze pijlers van de kenniseconomie kunnen rekenen op een gezamenlijk bedrag van 1,9 miljard euro. Dit bericht komt voort uit de miljoenennota die dinsdag 18 september 2018 werd bekend gemaakt. Wen deel van het geld zal worden besteed aan zogenaamde vroegschoolse educatie en lager collegegeld in het hoger onderwijs.

Middelbaarberoepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs
Kennis is belangrijk voor de economie en zal ook in de toekomst belangrijk blijven. Daarvoor is goed onderwijs nodig. Studenten en leerlingen moeten worden ontwikkelt tot vakkrachten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en producten. Daarnaast is het belangrijk dat ook het vakonderwijs in Nederland op een goed niveau blijft. Opleidingen op het middelbaarberoepsonderwijs moeten praktijkgericht zijn en gericht zijn op de ontwikkelingen die plaatsvinden bij bedrijven op dit moment.

Innovatie in de enginering en uitvoerende techniek
Voor technische bedrijven en engineringsbureaus is het belangrijk dat leerlingen en studenten goed weten welke aspecten spelen in de markt. De energietransitie en klimaatbestendig bouwen en ondernemen zijn steeds belangrijker. Voor een engineer betekent dit dat er innovatieve milieubesparende en klimaatbesparende oplossingen moeten worden bedacht en ontwikkeld. Voor een monteur van de toekomst is het vooral van belang dat hij of zij in staat is om moderne energiebesparende machines en installaties aan te brengen. Veel lesstof is gebaseerd op verouderde systemen. Daar moet verandering in komen en daarvoor is extra geld nodig vanuit de overheid.