Overheid investeert 10 miljoen euro in startups in 2018

Startups zijn jonge bedrijven die zich dikwijls richten op een innovatieve markt. Meestal ontstaan startups vanuit samenwerkingsverbanden van studenten of ondernemers. Startups kunnen snelgroeiende bedrijven worden naarmate ze succes hebben in de markt. Voor veel jonge ondernemingen is de ambitie vaak niet het probleem maar gebrek aan geld kan wel een probleem zijn. Startups hebben vaak beperkte financiële middelen ter beschikking. Investeringen zijn dikwijls noodzakelijk maar een bank moet dan wel overtuigd zijn van de plannen en visie van de personen die de startup willen oprichten. Niet alle banken zijn bereid of in staat om mee te denken met de innovatieve plannen die horen bij de startups. Om die reden worden vaak investeringsfondsen aangewend om de startups te voorzien in financiële middelen. De overheid wil het eenvoudiger maken om geld te investeren in jonge snelgroeiende bedrijven.

Geld voor startups
In 2018 wil het ministerie van Economische Zaken een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar stellen voor innovatieve startups in Nederland. Dit bedrag komt beschikbaar voor private fondsen die geld willen investeren in startups en het innovatieve mkb. Op die manier hoopt het ministerie jonge bedrijven te ondersteunen om hun plannen waar te maken. Veel startups zijn namelijk te klein of de jong om echt interessant te zijn voor grote investeringsmaatschappijen. Ieder investeringsfonds fonds, bestaande uit twee investeerders, kan volgens het ministerie straks maximaal 1 miljoen euro lenen om te investeren in een startup. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten deze zogenoemde business angels partners minimaal eenzelfde bedrag als de investering van de overheid ook beschikbaar stellen aan de startup.

Robotica, mechatronica en kunstmatige intelligentie
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken geeft aan dat een business angel er snel bij moet zijn met een goed voorstel: “Want hier geldt dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt” aldus de staatssecretaris. De eerste leningsovereenkomst gaat naar Orthos Ventures het gaat hierbij over een investeringsbedrag van 600.000 euro. Het investeringsfonds Orthos Ventures richt zich op startups in verschillende innovatieve sectoren zoals de ruimtevaartsector en de ontwikkeling van robots in de vorm van mechatronica en robotica. Daarnaast is dit investeringsfonds ook actief in de softwarematige kant en investeert ze in kunstmatige intelligentie.

Er zijn echter nog veel meer investeringsfondsen op de markt. Ook het aantal startups neemt toe. Startups kunnen in verschillende sectoren actief zijn. Naast de hiervoor genoemde sectoren zijn startups ook actief in elektronica, fintech, domotica en internet of things. Dit zijn innovatieve sectoren waarin nog volop nieuwe producten en toepassingen worden bedacht en ontwikkeld. Veel startups zijn bezig met research en development. Waardoor deze jonge ondernemingen het aanbod aan producten op de markt verbreden en verdiepen. Er komt meer keuze en de marktpositie van Nederland in de wereldwijde kenniseconomie wordt beter. Geen wonder dat de overheid geld wil investeren in de ontwikkeling en doorgroei van startups.