Kabinet investeert 48 miljoen euro in groener transport vanaf 2018

Het kabinet gaat 48 miljoen euro investeren in de transportsector van Nederland. Dit geld is bedoelt om de transportsector energiezuiniger en minder milieubelastend te maken. De transportsector is voor Nederland altijd al een belangrijke sector geweest. In Nederland wordt veel geïmporteerd maar ook veel geëxporteerd. Nederland is een doorvoerland en daardoor wordt er veel gebruik gemaakt van transportmiddelen. Transport vindt plaats over water, over wegen maar ook door de lucht. De vervoersmiddelen: vrachtschepen, vrachtwagens en vrachtvliegtuigen worden dikwijls doormiddel van verbrandingsmotoren in beweging gebracht. Deze verbrandingsmotoren verbranden fossiele brandstoffen zoals diesel, benzine of aardgas. Er vindt wereldwijd een energietransitie plaats maar de transportsector maakt nog onvoldoende stappen om de CO2 neutraler of klimaatneutraler te worden. Daarom zijn er extra maatregelen nodig. Het kabinet van Nederland wil hierin stappen gaan maken.

Elektrisch rijden
Er is besloten om ook de transportsector duurzamer te maken. Hiervoor zal de overheid een bedrag van 48 miljoen euro beschikbaar stellen. Ongeveer de helft van dit bedrag zal gaan naar de Topsector Logistiek. Verder zal veel geld worden besteed aan de bouw van zeven waterstoftankstations. Ook zal er geld worden geïnvesteerd in het wegnemen van drempels voor bedrijven op elektrische bestelwagens te kopen. Het elektrisch rijden moet niet alleen een zaak worden voor burgers maar ook voor het bedrijfsleven. Er moeten meer elektrische bedrijfswagens worden ingezet in de transportsector. Hierdoor zouden steden en stadcentrums schoner kunnen worden voorzien van voorraden en materialen.

Verduurzamen van transportsector
Dit bericht werd bekend gemaakt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 29 maart 2018. “Ik ga ervan uit dat de sector dit extra budget gebruikt om Nederland als distributieland snel emissiearm en waar mogelijk emissieloos te maken”, gaf de staatssecretaris in een reactie aan. In de maand oktober werd al bekend gemaakt dat de overheid al 30 miljoen euro zou investeren in de verduurzaming van de transportsector.