Precariobelasting zorgt voor hogere energielasten in 2018

Dit jaar zijn de meeste huishoudens in Nederland meer geld kwijt aan gas, water en elektra. Men zou zeggen dat dit niet het geval moet zijn. Door de investeringen die veel huishoudens hebben gedaan in isolatie en voorzieningen waarmee ze zelf energie kunnen opwekken zouden de energielasten juist omlaag moeten gaan. Veel huishoudens hebben zonnepanelen of zijn van plan om deze bronnen van duurzame energie op hun daken te plaatsen. Ook krijgen steeds meer woningen een hybride warmtepomp of een hybrideketel. Weer andere huishoudens kiezen voor een luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp. Pelletkachels en pelletketels worden ook dikwijls ter aanvulling of ter vervanging van bestaande verwarmingssystemen aangebracht. Al deze oplossingen zorgen er voor dat er direct of indirect minder CO2 wordt uitgestoten.

Klimaatneutraal en energieneutraal
De redenen waarom mensen investeren in pelletkachels, hybridewarmtepompen, zonnepanelen enz. zijn divers. Meestal is het een combinatie van bewust kiezen voor duurzaamheid en het besparen op de energielasten. De energierekening kan omlaag wanneer men in staat is om een woning steeds meer energieneutraal te maken. Een passiefhuis of een nulwoning is in feite al energieneutraal of klimaatneutraal. Doordat deze woningen weinig energie verbruiken en weinig energie verspillen is het wonen in een nulwoning of passiefhuis klimaatverantwoord. Bovendien is het ook verantwoord voor de portemonnee.

Precariobelasting
Investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening worden volop gedaan. Toch zal de energierekening niet voor iedereen in 2018 beduidend lager uitvallen. Dat komt omdat zogenoemde precariobelasting met gemiddeld 33 procent omhoog gaat. Dat beeld komt naar voren uit de Atlas van de Lokale Lasten. Dit is een jaarlijkse publicatie van de onderzoeksinstantie COELO van de Rijksuniversiteit Groningen. In sommige gemeenten wordt er precariobelasting doorgevoerd op drinkwater- en netwerkbedrijven.
Deze belasting wordt dan geheven op het gebruik van voorzieningen zoals waterleidingen en kabels. De netwerkbedrijven berekenen deze precariobelasting indirect door aan de consument die daardoor een hogere waterrekening of energierekening krijgt. De precariobelasting is inmiddels afgeschaft. In gemeenten waar deze belasting in februari 2016 bestond mag de heffing nog tot 2022 worden doorgevoerd. Een groot aantal gemeenten had de precariobelasting nog op het laatste moment ingevoerd. Op die plaatsen wordt in 2018 de precariobelasting voor het eerst doorberekend in de rekening voor consumenten.