Transportkosten energie gaan omhoog vanaf januari 2018

In 2018 zijn Nederlandse huishoudens gemiddeld 12 euro meer kwijt aan de transportkosten voor energie ten opzichte van 2017. Deze informatie komt naar voren uit de tarievenbesluiten die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld. De tarievenbesluiten zorgen er voor dat huishoudens in 2018 een hogere energierekening krijgen. Gemiddeld zal de energierekening één procent hoger liggen.

Energierekening
Ongeveer twintig procent van de energierekening bestaat uit transportkosten. Wanneer deze kosten omhoog gaan heeft dat een effect op de totale energierekening. Naast de transportkosten zijn er de leveringskosten die in rekening worden gebracht. Het is echter zo dat het daadwerkelijke energieverbruik en de verbruikstarieven de daadwerkelijke hoogte van de energierekening in belangrijke mate zullen bepalen.

Waarom hogere transportkosten voor energie?
De stijging van de transportkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere tarieven die regionale netbeheerders in rekening brengen. de netbeheerders betalen een hogere precariobelasting aan de gemeente. Deze belasting moeten de netbeheerders betalen voor het gebruik van openbare grond waar hun kabels en leidingen doorheen lopen. De hogere precariobelasting berekenen de netbeheerders weer door aan de mensen die energie afnemen.

Energietransitie
Elektriciteitsnetbeheerder TenneT zou volgens de ACM ook een hoger tarief doorberekenen omdat het bedrijf investeringen doet in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. De ACM geeft aan dat TenneT deze investeringen moet doen omdat er meer elektriciteit afkomstig is van windparken op zee. Deze elektriciteit moet worden getransporteerd via kabels om uiteindelijk bij bedrijven en woningen uit te komen. Dat vereist een uitgebreide infrastructuur. Veel elektrische infrastructuur loopt nu nog via kolencentrales die worden gebruikt als elektriciteitscentrale. Omdat kolencentrales steeds minder in gebruik genomen zullen worden vanwege de energietransitie zal er een nieuw netwerk van elektriciteitskabels moeten worden aangelegd naar windmolens en andere installaties waarmee duurzame hernieuwbare energie kan worden opgewekt.