Nuon gaat nieuw windpark in Wieringermeer aanleggen vanaf 2017

Energiebedrijf Nuon is onderdeel van Vattenfall. Het energiebedrijf wil meer investeren in duurzame energie. Op woensdag 29 november 2017 werd bekend gemaakt dat het energiebedrijf een nieuw contract heeft getekend voor de bouw van een windmolenpark in de Wieringermeer. Nuon zal bij de aanleg van het windmolenpark samenwerken met een aantal andere bedrijven zoals:

  • de Nordex Group,
  • BAM Infra
  • Nederland
  • de Van Gelder Groep.

De overeenkomst die Nuon heeft gesloten gaat over het aanleggen van de infrastructuur en de bouw van de fundamenten van het windmolenpark. Ook het daadwerkelijk opbouwen van windmolens hoor bij het contract. Aan het begin 2019 zullen de eerste vijftig windturbines worden geïnstalleerd. In de loop van dat jaar zal het windmolenpark afgebouwd moeten worden. De funderingen van het windmolenpark zullen door BAM Infra worden aangelegd.

Windmolens in Wieringermeer
Vattenfall heeft in Europa verschillende windmolenparken in beheer. Het windpark Wieringermeer zal tot één van de grootste windprojecten behoren die door Vattenfall in Europa op het land wordt beheerd. Aan het einde van 2019 zal het windmolenpark in totaal 100 windmolens moeten hebben. Deze windmolens zouden elektrische stroom moeten opwekken voor in totaal ongeveer 370.000 huishoudens. Niet alle windturibines in het windpark Wieringermeer zullen echter van Vattenfall zijn. In totaal zal het bedrijf 82 windturbines plaatsen in het Wieringermeerproject. ECN zal in dit windmolenpark in totaal 17 windturbines plaatsen en daarnaast zal er ook een windturbine geplaatst worden die omwonenden kunnen gebruiken om energie mee op te wekken voor eigen gebruik.