Gaan de woningprijzen nog omhoog vanaf 2019?

In veel regio’s heerst een krapte op de woningmarkt en zijn de woningen daardoor aanzienlijk duurder geworden. Dit is een herkenbaar beeld voor veel mensen die naar een woning zoeken. Toch is dit beeld bijzonder vertekenend. Inderdaad er heerst een krapte op de woningmarkt waardoor beschikbare koopwoningen en nieuwbouwwoningen duurder zijn geworden. Woningen lijken een schaars goed te zijn geworden maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Nederland is volgebouwd en er zijn gigantisch veel huizen in Nederland. Tijdens de economische crisis werden echter nauwelijks woningen verkocht in vergelijking tot de periode daarvoor. Dat zorgt er voor dat er nu een inhaalslag wordt gemaakt op de woningmarkt. In een vrij korte periode is de vraag naar woningen explosief gestegen. Eigenlijk was de vraag naar woningen ook tijdens de economische crisis wel aanwezig maar konden mensen in die tijd nauwelijks geld lenen voor een woning of waren ze onzeker over hun eigen financiële situatie.

Dat heeft overduidelijk een remmende factor veroorzaakt op de woningmarkt. Nu veel mensen het echter economisch beter hebben is de koopkracht toegenomen en daarmee ook het consumentenvertrouwen. Het gevolg is een aanzienlijke stijging in de verkoop van woningen. Toch blijven ook veel mensen gewoon zitten in hun huidige woning. Er vind nog weinig doorstroming plaats. Met name de luxe grote woningen op unieke locaties zijn voor veel mensen te duur. In feite hebben we de afgelopen maanden na de economische crisis vooral starters op de woningmarkt actief gezien. Het gevolg was dat woningen tot 250.000 euro vooral snel werden verkocht. In het segment daar vlak boven werden ook wel meer woningen verkocht maar dat liep in veel gebieden in Nederland veel minder vlot. Boven de vier ton wordt het al helemaal lastig om een woning te verkopen in bepaalde regio’s. Dat zijn prijzen die voor veel starters te hoog zijn en de meeste doorstarters wachten nog af.

Het gaat namelijk op economisch gebied nog niet naar wens in Nederland. De economische groei vlakt overduidelijk af. De hypotheken liggen nog laag maar dat heeft juist te maken met de matige economische groei. Er is nauwelijks sprake van inflatie waardoor de ECB de rente kunstmatig laag houdt door goedkoop geld uit te lenen aan banken in Europa. Daardoor kunnen die banken ook weer goedkoop hypotheken verstrekken aan hypotheeknemers. Dat zou de woningmarkt moeten stimuleren en dat heeft gewerkt. Nu beland men echter in een impasse omdat er eenvoudigweg geen nieuwe middelen zijn om de woningmarkt verder te stimuleren of uit de problemen te halen. De komende tijd zullen de woningprijzen niet veel verder omhoog gaan. Als de economische verder naar beneden gaat en de wereldmarkt onzekerder wordt zullen potentiële woningkopers terughoudend worden en zal de woningmarkt een krip vertonen.