Regering investeert alleen in grote Hyperlooptestlocatie bij voldoende interesse uit bedrijfsleven

Kort geleden werd er door bepaalde politieke partijen en vanuit het bedrijfsleven nog gepleit voor een grotere testlocatie voor de Hyperloop-trein. Nederland heeft al een testlocatie voor dit futuristische vervoersmiddel maar die zou niet voldoende zijn om echt effectieve testen uit te kunnen voeren. Daarvoor zou een nieuwe en grotere testlocatie voor de Hyperloop-trein nodig zijn. De overheid zou ook moeten meebetalen aan deze testlocatie. Echter zullen het vooral bedrijven zijn die van de testlocatie zullen profiteren. Daarom geeft de overheid aan dat ze alleen financieel wil bijspringen als er een duidelijk plan ligt van bedrijven met betrekking tot de investeringen die zij zullen doen voor de bouw en installatie van de Hyperloop.

Investering in de Hyperloop
Dit bericht werd woensdagavond 29 november 2017 bekend gemaakt door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Ze gaf haar reactie woensdagavond in de Tweede Kamer. Ze wenst een stevige businesscase van het bedrijfsleven en noemt dit een harde voorwaarde waaraan voldaan moet worden voordat de overheid geld gaat besteden aan dit project. Er zou inmiddels al een onderzoek worden gedaan naar de bereidwilligheid van bedrijven om te investeren in de Hyperloop. Naast de daadwerkelijke investering zou ook de overheid de nodige vergunningen moeten verschaffen. Eventueel zou ook Nederlandse investeringsfonds Invest-NL een bijdrage kunnen leveren op financieel gebied.

Wat is een Hyperloop?
Wereldwijd is het verkeer een steeds groter knelpunt. Straten raken overvol met auto’s en ook het verkeer over water en per vliegtuig wordt steeds drukker. Er wordt daarom gezocht naar andere transportmogelijkheden. Een effectieve transportmogelijkheid is vervoer ondergronds. Natuurlijk zijn er al de ondergrondse metro’s maar die zijn niet heel erg snel. Daarom wordt gekeken naar innovatieve transportmiddelen. De Hyperloop is hiervan een voorbeeld. Eigenlijk is de Hyperloop een trein echter rijd deze trein niet op rails. In plaats daarvan beweegt deze ‘trein’ zich in een vacuümbuis. Daarbij wordt de wrijving zoveel mogelijk beperk. In een vacuümbuis is er geen sprake van weerstand. Dat zorgt er voor dat men zich met een Hyperloop zeer snel kan laten transporteren. Met een Hyperloop zou men snelheden kunnen bereiken van maximaal 1.200 kilometer per uur.

Hyperloop-startup HARDT
De Nederlandse Hyperloop-startup HARDT heeft eerder dit jaar samen met bouwbedrijf BAM een testtraject voor de Hyperloop aangelegd in Delft. Op dit testtraject is nu een buis aangesloten van 30 meter. Daarmee kan men echter een deel van de Hyperlooptechnologie testen. Nu zou er echter een nieuwe testlocatie moeten komen waarmee men de technologie nog beter kan testen. Er zijn hiervoor al plannen opgesteld. Onderzoeksinstituut TNO doet onderzoek naar de haalbaarheid van deze plannen. Van Nieuwenhuizen is van mening dat de investering voor de nieuwe testlocatie afkomstig moet zijn vanuit het bedrijfsleven. De overheid zou met een “bescheiden bijdrage” kunnen bijspringen. Verder zou men ook kunnen kijken of de Europese Unie zou kunnen bijspringen.