Komt er een groter testlocatie voor Hyperloop-trein vanaf 2017?

De Hyperloop wordt als het aan Tesla directeur Elonb Musk ligt een belangrijk nieuw vervoersmiddel voor de toekomst. Daarvoor moet dit concept echter nog wel uitgebreid getest worden. Daarvoor zijn testlocaties nodig. Naar verwachting wordt er in Nederland ook een Hyperloopteslocatie gebouwd. Er zijn echter in de politiek mensen die willen dat de testlocatie voor de Hyperloop wordt vergroot ten opzichte van de huidige plannen. Daarvoor is echter wel extra geld nodig. De komende week zal de begroting voor deze plannen worden besproken. Voor het opstellen van de begroting is het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verantwoordelijk.

Wat is een Hyperloop?
Een Hyperloop is een soort capsule waarin mensen en goederen vervoerd kunnen worden in een vacuümbuis. In een dergelijk buizenstelsel is geen sprake van weerstand waardoor grote snelheden kunnen worden behaald. In totaal zouden snelheden van maximaal 1.200 kilometer per uur kunnen worden bereikt.

Langere testbaan voor Hyperloop
Inmiddels ligt er in Nederland al een testtraject voor de Hyperloop in Nederland. Deze is in 2017 door bouwbedrijf BAM aangelegd bij Delft. Het huidige Traject is echter 30 meter lang. Volgens sommigen is het beter om een testtraject te bouwen van drie tot vijf kilometer lang omdat de Hyperloop dan beter getest kan worden.

Nieuw vervoersmiddel
Een grotere testlocatie is belangrijk omdat Nederland aan het begin kan komen te staan van de ontwikkeling van een geheel nieuw soort vervoersmiddel. De overheid moet er echter voor zorgen dat de grotere testlocatie voor de Hyperloop voornamelijk zal worden betaald door het bedrijfsleven. De overheid moet zelf echter zorgen voor de vergunningen die nodig zijn voor de bouw en de ingebruikname van de testlocatie voor de Hyperloop.

Investering
Er zijn al verschillende bedrijven die interesse hebben in de aanleg van een grote Hyperloop-testbaan in Nederland. Van de bedrijven wordt verwacht dat ze zelf zoveel mogelijk gaan investeren. Het is echter ook mogelijk dat het Nederlandse investeringsfonds Invest-NL een bijdrage gaat leveren. Momenteel is het echter nog niet duidelijk of het ministerie het eens is met de plannen.