Wat is een Hyperloop?

Hyperloop is een innovatief concept van een transportmiddel waarbij gebruik wordt gemaakt van traincapsules die door een vacuümbuizenstelstel worden getransporteerd. De Hyperloop is oorspronkelijk bedacht door ondernemer Elon Musk die het concept in 2012 presenteerde. Vanaf dat moment werd het concept voor de Hyperloop steeds verder verbeterd en werden er ook testen gedaan. De bedrijven Tesla en het aanverwante SpaceX zijn hierin pioniers maar inmiddels zijn er wereldwijd verschillende andere bedrijven en startups actief bezig met de ontwikkeling van een Hyperloop of met de ontwikkeling van specifieke onderdelen daarvan. Omdat de Hyperloop een innovatie is zal men hier veel testen mee moeten uitvoeren. Daarom zijn er in verschillende landen testcircuits aangelegd waarin de Hyperloop getest kan worden. Ook in Nederland is een dergelijke Hyperlooptestbaan aangelegd in 2017 door de Nederlandse Hyperloop-startup HARDT in samenwerking met bouwbedrijf BAM.

Hoe werkt een Hyperloop?
He principe van de Hyperloop lijkt een beetje op het transportsysteem waarop buizenpost is gebaseerd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een luchtdrukbuis. Met buizenpost word ook gebruik gemaakt van capsules waarin goederen worden getransporteerd. Bij buizenpost wordt echter gebruik gemaakt van overdruk. Het systeem van de Hyperloop vereist een zogenaamd middenvacuüm. Dit concept lijk in sterke mate verband te houden met het werk van de Amerikaanse natuurkundigeRobert Goddard.

Hyperloopconcept
Het hyperloop-concept bevat twee bijna luchtledige pijpen, waarbij gedacht wordt aan 1/1000 atmosfeer. Omdat er gebruik wordt gemaakt van luchtledige pijpen is er geen sprake van luchtweerstand daardoor kan men capsules met een hoge snelheid vervoeren. De snelheid kan oplopen tot bijna de snelheid van het geluid. In totaal zou de maximale snelheid van de Hyperloop ongeveer 1200 kilometer per uur zijn. De capsules van het hyperloopconcept hebben een afmeting van ongeveer een personenauto. In deze capsules zouden ongeveer 10 tot 20 personen getransporteerd kunnen worden.  

In het Hyperloop concept zou men de capsules met een frequentie van 0,5 tot 2 per minuut willen laten vertrekken. De Hyperloop zou volgens het concept vooral effectief zijn bij afstanden onder de 1000 kilometer. Bij grote afstanden kan men beter met een vliegtuig gaan reizen. De Hyperloop is in 2017 nog een concept. Dit houdt in dat men de Hyperloop nog verder zal moeten ontwikkelen voordat men echt kan spreken van een nieuw transportmiddel. Er zijn nogal wat vraagtekens bij het Hyperloopconcept. Zo vragen sommige technici af of de Hyperloop wel veilig is. Daarnaast zou het systeem ook duurder uitvallen dan de huidige kostenramingen volgens sommige experts.

Hyperloop Pod Competition
De belangstelling voor de Hyperloop neemt toe. Dit is het gevolg van onder andere de Hyperloop Pod Competition. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SpaceX. Dit is een bedrijf van Elon Musk die ook eigenaar is van de producent van elektrische autos Tesla. De Hyperloop Pod Competition is een wedstrijd waarbij deelnemers een Hyperloop kunnen  gaan ontwerpen, bouwen en testen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een half-size capsule die in een lage druk buis wordt getransporteerd. Met de Hyperloop Pod Competition hoopt Elon Musk dat de ontwikkeling van de Hyperloop in gang wordt gezet en in beweging blijft. Verschillende studenten werken op dit moment aan de ontwikkeling van de Hyperloop. Dat gebeurd overigens niet alleen in het kader van de Hyperloop Pod Competition. Er zijn namelijk ook verschillende bedrijven en overheden die overtuigd zijn van de Hyperloop. Dat zorgt er voor dat er investeringsstromen op gang komen en er nieuwe testfaciliteiten ontstaan voor de Hyperloop.