Prijzen van aardgas en kolen zorgen voor hogere energierekening voor consumenten in 2019

In 2019 zullen de meeste huishoudens in Nederland te maken krijgen met een stijgende energierekening. Deze verwachting is uitgesproken door economen van ABN Amro. De verwachting is gebaseerd op de prognoses over de grondstofprijzen. De prijzen voor grondstoffen zullen het komende jaar volgens verschillende analisten gaan stijgen. Grondstoffen zoals aardgas en steenkool behoren tot de fossiele grondstoffen die worden aangewend voor gascentrales en kolencentrales. De afgelopen tijd is de prijs voor kolen aanzienlijk toegenomen en ook aardgas is duurder geworden.

Energiecentrales
Omdat veel energiecentrales op fossiele brandstoffen draaien en nauwelijks op biomassa is de prijs van fossiele brandstoffen een belangrijke beïnvloedende factor voor de energieprijs. Inmiddels is de groothandelsprijs voor elektriciteit op 63 euro per megawattuur beland. Deze prijs was in februari nog ongeveer 37 euro. De toename in de energieprijzen is het gevolg van verschillende factoren. Zo neemt België meer elektrische energie af omdat haar kerncentrales de afgelopen tijd niet structureel energie hebben opgewekt.

Airconditioning
België moest daardoor elektrische energie kopen en dat zorgde er voor dat de vraag naar elektrische energie steeg op de energiemarkt. Verder heeft de warme zomer er voor gezorgd dat veel bedrijven, woningen en andere gebouwen moesten worden verkoeld met airconditioning die over het algemeen op het lichtnet is aangesloten en dus gebruik maakt van elektriciteit. In verschillende Europese landen is nog veel aardgas verstookt om de aardgascentrales draaiende te houden. Dat zorgde er voor dat de gasreserves afnemen. Bovendien is de aardgasproductie in Groningen ook afgenomen vanwege de aardbevingen die zijn ontstaan ten gevolge van de aardgaswinning.

Energietransitie
De vraag naar elektrische energie en aardgas neemt echter toe in Europa vanwege het economische herstel. Veel bedrijven draaien een hogere productie waardoor er meer energie nodig is. machines, apparaten en voertuigen verbanden meer fossiele brandstoffen ondanks de focus die veel bedrijven en overheden hebben op de energietransitie en de verduurzaming. Ook in woningen wordt nauwelijks gebruik gemaakt van duurzame verwarmingsbronnen en zijn dikwijls nog HR ketels aanwezig die gasgestookt zijn. Pas wanneer de energietransitie goed op gang komt zal de vraag naar fossiele brandstoffen echt afnemen.