Hogere woningprijs zorgt voor hogere WOZ-waarde in 2018

De woningmarkt staat onder druk in Nederland. Met name in Amsterdam zijn de woningprijzen enorm gestegen vanwege het beperkte woningaanbod. Het aantal verkochte woningen neemt weliswaar af maar de woningen die verkocht worden zijn wel duurder dan een paar jaar geleden. Omdat de woningen meer waard (lijken) te zijn heeft de gemeente in Amsterdam besloten om de WOZ-waarde aanzienlijk te verhogen. In de hoofdstad steeg de WOZ-waarde met maar liefst 17 procent tot het hoogste WOZ-niveau ooit. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Amsterdam
Gemiddeld bedraagt de WOZ-waarde van een woning in Amsterdam 340.000 euro. Deze gemiddelde WOZ-waarde ligt in 2018 hoger dan in 2017. Daardoor is weer een nieuw record ontstaan op dit gebied. Volgens het CBS is de WOZ-waarde met bijna 48 procent gestegen in de afgelopen vijf jaar.
Volgens het statistiekbureau is de WOZ ook in de buurgemeenten rondom Amsterdam verhoogd. In Amstelveen was er sprake van een stijging van 15,5 procent en in Ouder-Amstel werd een stijging van 14 procent genoteerd. De woningprijzen gingen in deze buurgemeenten de afgelopen jaren ook aanzienlijk omhoog vanwege de krapte op de woningmarkt. Daardoor ging ook de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar fors omhoog.

Stijging WOZ-waarde
Niet in alle gemeenten is de WOZ-waarde aanzienlijk gestegen. In heel Nederland was de gemiddelde geschatte waarde van een woning 230.000 euro. Deze woningprijs ligt 6,5 procent hoger dan in 2017. De woningprijs valt daardoor in de Nederlandse gemeenten iets hoger uit dan in 2017. Het is inmiddels het derde jaar waarin de WOZ-waarde is gestegen. Er zijn echter wel verschillen tussen de gemeenten in Nederland. Van alle provincies werd in Noord-Holland de grootste stijging genoteerd. Daar was sprake van een stijging van 11 procent tot 288.000 euro. Dat was daardoor het hoogste gemiddelde van alle provincies in Nederland. In Groningen is de gemiddelde WOZ-waarde het laagste met 165.000 euro.

Gemeentelijke belastingen
De WOZ-waarde is een belangrijk gegeven dat door gemeenten wordt gehanteerd om de gemeentelijke belastingen te bepalen. Met namelijk de onroerendezaakbelasting (ozb) wordt op basis van de WOZ-waarde bepaald. Gemeenten gaan daarbij uit van de ingeschatte verkoopwaarde van een woning op 1 januari van het afgelopen jaar. De Vereniging Eigen Huis heeft echter aangegeven dat gemeenten zelf kunnen bepalen of ze de belastingtarieven gaan wijzigen of niet op basis van de hogere WOZ-waarde.