Banenproject voor arbeidsgehandicapten wordt met drie jaar verlengd vanaf 2018

Mensen met een arbeidsbeperking of arbeidshandicap moeten in Nederland de kans krijgen om aan het werk te komen en aan het werk te blijven. Daarvoor biedt de overheid een aantal oplossingen maar ook werkgevers en werkgeversorganisaties leveren hiervoor een bijdrage. Een voorbeeld van deze oplossingen is een banenproject dat in het leven is geroepen om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dit banenproject wordt nu met drie jaar verlengd.

Banenproject
Dit bericht werd donderdag 29 maart 2018 bekend gemaakt door de werkgeversorganisaties. Deze bekendmaking gebeurde donderdag in het bijzijn van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het verleden is het banenproject ingevoerd op basis van een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO. Dit gebeurde in samenwerking met Instituut Gak. Doormiddel van het banenproject werden handvaten geboden met betrekking tot de uitvoering van de zogenaamde Banenafspraak uit 2013.

Meer banen voor arbeidsgehandicapten
Het is de bedoeling dat rond 2026 honderdduizend extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten worden gerealiseerd door werkgevers in Nederland. Bovendien zal ook de overheid een bijdrage leveren door het in dienst nemen van 25.000 mensen met een beperking. De initiatiefnemers noemen het doel van de overheid wel ambitieus. Toch zijn er in de afgelopen periode wel besluiten genomen en acties uitgevoerd die er voor zorgen dat het doel in beeld komt. volgens het UWV was er aan het einde van derde kwartaal van 2017 sprake van bijna 24.000 gerealiseerde banen. Dit betekend dat de eigen doelstellingen zijn ingehaald. In april worden overigens de cijfers over heel 2017 verwacht. Dan kan men echt zien hoe het gaat met de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten in Nederland.