Economic sentiment indicator stijgt naar 101,3 punten in november 2019

Het gaat goed met het economisch sentiment in de eurozone. Het sentiment dat mensen hebben met betrekking tot de economie is in november positiever dan eerder werd verwacht. Dat blijkt donderdag 28 november 2019 uit gegevens die zijn verstrekt door de Europese Commissie. In oktober kwam de Economic sentiment indicator (ESI) nog op een dip van 100,8 punten maar deze dip is in november weer ingehaald.

In de maand november sprong de ESI naar 101,3 punten. Dat is iets hoger dan de analisten hadden verwacht. De meeste analisten gingen al uit van een verbetering van het economisch sentiment. In het algemeen werd uitgegaan van 101 punten op de Economic sentiment indicator. Dat het daadwerkelijke aantal punten 0,3 hoger ligt is alleen maar goed nieuws. Het ESI indexcijfer maakt inzichtelijk hoe mensen in Europa tegen de economie aankijken. Het cijfer geeft een totaalbeeld van de negentien landen die tot de eurozone behoren. Een hoog indexcijfer maakt duidelijk dat er meer optimisten zijn dan pessimisten.

Het aantal pessimisten neemt tegen het einde van 2019 verder af ten opzichte van het aantal optimisten. Vooral in de dienstensector is het optimisme toegenomen. Deze sector is goed voor twee derde van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone. Daarnaast is er ook sprake van meer optimisme in de industrie. Verder valt op dat ook consumenten positiever zijn over de economie. Het valt op dat met name in de eurozone het economisch sentiment aan het stijgen is. Als men de gehele Europese Unie op dit gebied bekijkt en beoordeeld dan ligt het economisch sentiment daar iets lager. De gehele EU bestaat uit 28 landen. Gemiddeld ligt het economisch sentiment in november op 100 punten. Dat is wel een kleine stijging ten opzichte van oktober toen nog 99,1 punten werden bereikt.