Kabinet stelt 10 miljard euro subsidiegeld beschikbaar in 2019 voor opwekken duurzame energie

De overheid heeft besloten om in 2019 in totaal 10 miljard euro aan subsidies beschikbaar te stellen. Dit geld moet worden gebruikt om projecten op het gebied van duurzame energie te ondersteunen. Het geld dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld is lager dan het geld dat in 2018 beschikbaar was voor duurzame energie projecten. Dit werd maandag 24 december 2018 bekend gemaakt in een brief van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Het afgelopen jaar werd in totaal een subsidiebedrag van 12 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit geld werd bijvoorbeeld gebruikt voor projecten in bijvoorbeeld de zonne- en windenergie. Inmiddels is van dit subsidiebedrag 11 miljard euro besteed aan projecten. De subsidieregeling moet ook het komende jaar de CO2 emissie in de energiesector verlagen. Steeds meer projecten blijken ook economisch rendabel te worden zonder subsidie. Dat zorgt er voor dat subsidie minder noodzakelijk is en dat de totale subsidiepot lager mag uitvallen.