Miljard extra aan subsidie voor groene energie beschikbaar in 2016

Het ministerie van Economische Zaken maakte dinsdag 12 juli 2016 bekend dat in 2016 een miljard euro extra beschikbaar voor de subsidiëring van groene stroom in Nederland. Dit bedrag is geen nieuw geld. In plaats daarvan gaat het om subsidiegeld dat naar voren is gehaald. Het subsidiegeld zou pas in de komende jaren beschikbaar worden gesteld. Het ministerie van Economische Zaken merkt echter dat er een behoorlijke toename is in de vraag naar subsidie voor voorzieningen die het opwekken van groene stroom mogelijk moeten maken.

Het geld wordt nu eerder beschikbaar gesteld om tegemoet te komen aan de vraag uit de maatschappij. Door dit geld eerder beschikbaar te stellen kan men ook sneller beginnen met het uitvoeren van de projecten die gericht zijn op duurzame energie. Als deze projecten eerder gerealiseerd zijn behaalt Nederland eerder de klimaatdoelstellingen. De subsidieregeling voor duurzaamheid wordt in verschillende fases ingevoerd in Nederland. In 2016 was in eerste instantie 4 miljard euro beschikbaar. Dat is een aanzienlijk bedrag maar er werd ondertussen wel voor meer dan twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor duurzame projecten in Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken zou in het najaar van 2016 weer 4 miljard euro subsidie beschikbaar stellen maar dit bedrag wordt verhoogd naar 5 miljard euro. In totaal is er in 2016 daardoor 9 miljard euro beschikbaar gekomen. De hoogte van de subsidiepot voor 2017 is nog niet bekend. Het ministerie verwacht dat het bedrag dat in 2017 beschikbaar komt voor duurzame projecten ongeveer gelijkwaardig is. Het overgrote deel van de projecten waar subsidie voor wordt aangevraagd is gericht op het opwekken van elektrische energie doormiddel van zonne-panelen. Feitelijk is 90 procent van alle projecten die uit de subsidie worden betaald een zonne-energieproject. Meestal gaat het daarbij om kleine projecten.

Reactie van Technische Werken
Duurzaamheid is belangrijk maar de systemen die nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie kosten de nodige investering. Niet alleen de aanschaf ook de installatie kost geld. Deze kosten moeten gedekt worden. Daarom is een subsidie voor veel mensen en bedrijven aantrekkelijk of zelfs noodzakelijk om een project door te laten gaan. Daarbij is het alleen maar beter dat de projecten eerder starten. Hoe sneller technische installaties zijn aangebracht voor het opwekken van hernieuwbare energie hoe beter. Dan wordt er namelijk minder gebruik gemaakt van elektrische energie uit kolencentrales. Toch is dit echter niet helemaal waar.

De meeste kolencentrales blijven gewoon in gebruik om te voorkomen dat er black-outs ontstaan. Doormiddel van windenergie en zonne-energie is men afhankelijk van het weer. Als de weersomstandigheden veranderen zal de opbrengst ook veranderen van de technische systemen waarmee de hernieuwbare energie wordt opgewekt. De echte uitdaging is het opslaan van elektrische energie zodat er een buffer ontstaat om de black-outs op te vangen.