Kabinet wil 1 miljard euro investeren om meer nieuwbouwwoningen te laten bouwen vanaf 2019

De Nederlandse regering wil doormiddel van subsidies gemeenten stimuleren om meer nieuwbouwprojecten te laten starten. In totaal zou een miljard euro hiervoor beschikbaar worden gesteld. Naast dit bedrag wordt er ook een miljard beschikbaar gesteld aan fiscale korting voor woningcorporaties. Door deze fiscale kortingen kunnen woningcorporaties meer geld beschikbaar maken voor de bouw van nieuwe woningen. Op deze manier wordt de woningvoorraad in Nederland aanzienlijk vergroot.

Het was al bekend dat de overheid de woningbouw zou willen stimuleren. Daarvoor zou de overheid miljarden extra beschikbaar willen stellen. in een bericht aan de Volkskrant is nu bevestigd dat de overheid nu waarschijnlijk de daad bij het woord zal voegen. Men heeft het in de Volkskrant over de ‘onorthodoxe’ manier waarop dat gaat gebeuren. Hoe de overheid het allemaal precies gaat doen is nog onbekend. Op Prinsjesdag zal er meer duidelijk worden over de exacte plannen van de overheid. Er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over het schrappen van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt of over het extra belasten van huizenbazen. Deze maatregelen kunnen echter wel door de overheid worden bedacht maar de overheid is wel afhankelijk van de Belastingdienst of de maatregelen daadwerkelijk op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.