Hypotheekrenteaftrek blijft in stand in 2019 en 2020

Er komen langzamerhand verschillende berichten in de media over de toekomstige plannen van het kabinet. Zo is duidelijk geworden dat het kabinet de woningbouw in Nederland wil gaan stimuleren met extra investeringen. Er wordt bijvoorbeeld een miljard beschikbaar gesteld om gemeenten de mogelijkheid en de stimulans te geven om meer woningen te bouwen. Daarnaast worden starters op de woningmarkt mogelijk ook ondersteund door de overdrachtsbelasting voor deze groep te starten of te reduceren.

Er is ook gekeken naar de hypotheekrenteaftrek. Dit fiscale voordeel voor huiseigenaren blijft de komende jaren gehandhaafd. De overheid heeft wel in de gaten dat het tekort aan woning één van de grootste problemen is waar men in Nederland mee te maken krijgt in 2019 en 2020. Dit probleem is echter niet overal even groot. Zo ervaart men dit probleem sterker in grote steden zoals Amsterdam en Den Haag maar veel minder op het platte land. De overheid heeft zichzelf op dit gebied overigens schaakmat gezet.

Dit komt namelijk door de stikstofrestricties waardoor bouwaanvragen strenger worden beoordeeld. Bouwwerken moeten aan strenge eisen voldoen op het gebied van stikstof. Zowel de aanleg van wegen als de bouw van woningen, utiliteit en andere complexen zorgt er voor dat er in bepaalde gebieden meer stikstof uitstoot plaatsvind en plaats zal vinden in de toekomst. Door de verhoogde stikstofuitstoot zou de biodiversiteit in bepaalde gebieden worden aangetast. Om die reden moet duidelijk in kaart worden gebracht wat de stikstofemissie zal zijn van het gebouw dat gebouwd wordt. Op basis van deze stikstofemissie wordt duidelijk of het bouwwerk wel gebouwd mag worden. veel bouwprojecten lopen door deze procedures vertraging op.

Meer vertraging betekent minder snelle woningverkoop dus ook minder hypotheken. De meest hypotheken die in 2019 zijn afgesloten zijn zogenaamde van oversluiters. Dat zijn hypotheken van mensen die al een hypotheek hebben maar deze graag oversluiten tegen gunstiger voorwaarden. Er worden weinig nieuwe woningen verkocht waardoor er niet veel nieuwe hypotheken bij komen. Tussen hypotheekverstrekkers is een concurrentiestrijd gaande over wie de scherpste hypotheekrente heeft.