Het verlenen van bouwvergunningen loopt achter in 2016

In 2016 zullen naar verwachting 51.000 woningen worden gebouwd volgens het economisch bureau van ING. Dit economisch bureau maakte vrijdag 15 juli 2016 gegevens bekend over de woningbouw in Nederland. Volgens het economisch bureau van ING zullen in 2016 ongeveer 45.000 nieuwe bouwvergunningen worden verleend. Door deze ontwikkeling lijkt het er op dat het aantal bouwprojecten voor de komende jaren zal afnemen. Aannemers in Nederland kunnen daardoor behoorlijk wat minder werk hebben.

Het economische bureau geeft aan dat het aantal vergunningen voor bouwprojecten moet stijgen anders zullen de negatieve effecten in 2017 merkbaar zijn. De deskundigen van ING geven aan dat vanaf dat jaar duidelijk een rem op de woningbouwproductie gemerkt zal worden. Er gaat dus wat tijd overheen voordat de nadelige effecten echt merkbaar zijn. Dat komt omdat nieuwbouwwoningen over het algemeen anderhalf tot twee jaar na het verstrekken van de vergunning worden afgebouwd.

De ING geeft aan dat er over het hele land te weinig bouwlocaties zijn waar nieuwbouwprojecten gerealiseerd kunnen worden. Verder is volgens het economisch bureau ook de beperkte ontwikkelcapaciteit bij gemeenten een probleem. In 2015 was het aantal verstrekte bouwvergunningen nog 53.500. Op het dieptepunt van de bouwsector stond het aantal verstrekte vergunningen op 26.000. Dit was in 2013.

Reactie van Technisch Werken
De woningbouwsector is niet alleen afhankelijk van de vraag in de markt. Met de vraag naar woningen lijkt het namelijk wel goed te gaan. Veel mensen in drukke stedelijke gebieden merken dat het woningaanbod in bestaande woningen te beperkt is. Daarom worden nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Probleem is echter dat men bij deze marktontwikkeling ook afhankelijk is van de (lokale) overheid. Die moet toestemming geven. Daarnaast zijn de gemeenten eveneens verantwoordelijk voor het aanwijzen van bouwgrond voor projecten. Als hierin vertraging wordt opgelopen zal ook het aantal verstrekte bouwvergunningen voor de komende tijd niet sterk toenemen.

De bouwsector heeft op dit moment echter voldoende capaciteit om nog meer bouwprojecten aan te kunnen. Misschien wordt het tijd om de woningen en flatgebouwen in sommige achterstandswijken te vernieuwen of om bepaalde wijken klimaatbestendig te maken in verband met overstromingen door regenval. Ook op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening moet er nog voldoende werk beschikbaar kunnen zijn voor bouwbedrijven. Oude energieverslindende woningen zouden moeten worden vervangen door woningen die meer energieneutrale woningen. Dit kost echter geld maar met een duidelijke visie is dit een investering voor de toekomst.