Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen gedaald in eerste kwartaal 2019

In Nederland is het aantal bouwvergunningen dat is afgegeven voor nieuwbouwwoningen aanzienlijk gedaald. Dat werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het eerste kwartaal van 2019 werden in Nederland ongeveer 12.500 bouwvergunningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen. Dat is ongeveer een kwart minder dan het aantal bouwvergunningen dat werd verstrekt in het eerste kwartaal van 2018. Daarnaast is het aantal bouwvergunningen van het eerste kwartaal van 2019 het laagste aantal in drie jaar tijd.

In heel 2018 werden in Nederland ongeveer 70.000 vergunningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal bouwvergunningen dat in 2017 werd verstrekt voor nieuwbouwwoningen. In de periode vlak voor de economische crisis lag het aantal verstrekte bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen hoger. Zo werden in de periode tussen 2000 en 2008 op jaarbasis gemiddeld 80.000 bouwvergunningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen.

Als het aantal bouwvergunningen afneemt heeft dat gevolgen voor de bouwsector. Gemiddeld duurt het ongeveer een half jaar tot een jaar voordat gestart wordt met de bouw van een woning zodra de vergunning is goedgekeurd. Ongeveer twee jaar na het verstrekken van de bouwvergunning is het bouwwerk klaar. De komende tijd zal de bouwsector daarom te maken krijgen met minder werk. Ook het aanbod aan woningen op de woningmarkt zal niet veel toe gaan nemen de komende tijd.