EIB: doelstelling 75.000 nieuwbouwwoningen in 2020 is niet haalbaar

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat het kabinet volgens hun verwachting niet aan de doelstelling voor de bouw van nieuwbouwwoningen kan voldoen. Eerder heeft het kabinet de belofte gedaan dat er in 2020 in totaal 75.000 nieuwbouwwoningen zullen worden gerealiseerd. Deze doelstelling zal bij lange na niet worden gehaald volgens het EIB. In plaats van 75.000 nieuwbouwwoningen zullen er maximaal 60.000 nieuwe woningen bijkomen. Dat is ongeveer 20 procent minder dan het beoogde aantal.

Vermoedelijk zal de bouw van nieuwbouwwoningen in 2021 nog lager uitvallen. Deze voorspelling deed het EIB woensdag in de Volkskrant. De terugval in de woningbouw heeft onder andere te maken met de huidige problematiek in de bouwsector. De stikstofuitspraak maar ook de problemen met betrekking tot de aanwezigheid van PFAS in bouwgrond zorgen er voor dat er minder bouwvergunningen worden verstrekt. Daarnaast zijn een aantal bouwprojecten ook al stilgelegd in 2019. Ook wanneer deze bouwprojecten weer van start gaan zal er sprake zijn van een forse vertraging in de bouw.

Vanaf juni 2019 is het aantal bouwvergunningen in Nederland aanzienlijk afgenomen. Dat heeft een effect in 2019 maar vooral ook in 2020. Veel bouwvergunningen die verstrekt zijn kunnen pas zes maanden of langer na het ontvangen van de vergunning van start gaan. Dit heeft te maken met de voorbereidingen en administratieve handelingen. Dat zorgt er voor dat er pas later duidelijk wordt hoe hard de terugloop in bouwvergunningen de bouwsector gaat raken. Daarom zal de bouwsector ook in 2021 te maken krijgen met een terugloop in bouwprojecten. Dat jaar zullen er volgens het EIB ongeveer 55.000 woningen worden gebouwd in Nederland.

Pas in 2022 zullen er volgens het EIB meer nieuwe woningen worden gebouwd. Dan zal er sprake zijn van een stijging van het aantal gebouwde nieuwbouwwoningen. In dat jaar zal de bouwproductie weer toenemen. Dit gebeurd mede omdat de eerder vertraagde projecten weer van start zullen gaan. Daarnaast blijft ook de vraag naar woningen groot.